Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 21.02.2020 5.1
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 22.02.2020 6.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Delvis preparert 22.02.2020 2.5
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 02.02.2020 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Delvis preparert 14.02.2020 5.7
93 Ringkollen - Treningsrunden Delvis preparert 22.02.2020 15.0
95 Lysløypa på Ringkollen Preparert tidligere 21.02.2020 3.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 19.02.2020 5.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 04.02.2020 3.2
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 04.02.2020 7.5
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Delvis preparert 07.02.2020 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Delvis preparert 07.02.2020 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 08.02.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Delvis preparert 07.02.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 08.02.2020 3.7
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.02.2020 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 13.02.2020 2.6
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 07.02.2020 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 15.02.2020 4.7
88 Finneflakseter - Kleivstua Delvis preparert 04.02.2020 4.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 15.02.2020 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 08.02.2020 2.6
358 Lysløypa på Sollihøgda Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 15.02.2020 7.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 04.02.2020 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua Preparert tidligere 15.02.2020 3.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 04.02.2020 54.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Delvis preparert 21.02.2020 1.8
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 21.02.2020 4.5
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Preparert tidligere 28.12.2019 7.4
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 21.02.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 21.02.2020 3.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Preparert tidligere 21.02.2020 3.8
71 Storebekkhytta - Dammyra Preparert tidligere 18.02.2020 3.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 21.02.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia Preparert tidligere 04.02.2020 4.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Ikke preparert 04.04.2019 8.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Delvis preparert 22.02.2020 3.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 20.03.2019 4.6
Holebygda
1542 Rundløypa på Storøya Ikke preparert 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 17.02.2020 4.9
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 15.02.2020 5.2
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Preparert tidligere 15.02.2020 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 13.02.2020 3.3
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Delvis preparert 22.02.2020 4.3
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert i går 22.02.2020 1.3