Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Romeriksåsene - Nannestad , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 17.03.2021 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 23.04.2021 5.9
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.03.2021 2.0
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 16.04.2021 2.6
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 16.04.2021 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 16.04.2021 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.6
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Delvis preparert 13.03.2021 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Delvis preparert 19.02.2021 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Delvis preparert 13.03.2021 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.6
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 27.04.2021 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 21.04.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Delvis preparert 02.04.2021 3.6
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Delvis preparert 25.03.2021 3.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 23.04.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert tidligere 23.04.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 27.04.2021 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 23.04.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 17.04.2021 2.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 23.04.2021 4.8