Preppestatus: Klassisk- og fristilløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane Preparert i går 14.01.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Preparert i går 14.01.2021 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Preparert i går 14.01.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Preparert i går 14.01.2021 2.8
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Preparert i går 14.01.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Preparert i går 14.01.2021 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Preparert i går 14.01.2021 1.5
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Preparert i går 14.01.2021 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja Preparert i går 14.01.2021 2.0
1070 Sjuputtane - Marifjell Preparert i går 14.01.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Preparert i går 14.01.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Preparert i går 14.01.2021 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Preparert i går 14.01.2021 1.5
1352 Grustaket - Nipkollen Delvis preparert 11.12.2020 3.7
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra Delvis preparert 14.04.2020 4.0
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Preparert tidligere 12.04.2020 2.4
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen Preparert tidligere 18.03.2020 4.2
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Preparert tidligere 03.01.2021 0.6
Stryken - Harestua
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 05.01.2021 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 15.01.2021 5.9
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
Grua - Mylla - Roa
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.04.2020 2.0
Nannestad - Maura
1080 Kløvberget - Grustaket Delvis preparert 08.03.2020 4.8
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Ikke preparert 20.02.2014 2.5
1088 Lysløype Preståsen Ikke preparert 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest Ikke preparert 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden Ikke preparert 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden Ikke preparert 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Ikke preparert 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden Ikke preparert 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden Ikke preparert 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert i går 14.01.2021 2.0
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert i går 14.01.2021 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina Preparert i går 14.01.2021 1.2
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert i går 14.01.2021 3.6
735 Holtersaga - Ramstad Delvis preparert 14.01.2021 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Delvis preparert 14.01.2021 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 14.01.2021 2.6
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 13.01.2021 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 13.01.2021 10.1
1430 Djupdalen - Grani Preparert tidligere 12.01.2021 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Preparert tidligere 12.01.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Preparert tidligere 12.01.2021 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Preparert tidligere 12.01.2021 0.9
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Preparert tidligere 12.01.2021 2.1
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 13.01.2021 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen Preparert tidligere 12.01.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Preparert tidligere 12.01.2021 4.1
1428 Bergdalsvegen Ikke preparert 23.03.2019 2.0
1434 Grani - Finstadsletta Ikke preparert 23.03.2019 0.7
Hakadal - Nittedal
658 Hakkim - Engelstadvangen Preparert i går 14.01.2021 2.0
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert i går 14.01.2021 3.5
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Ikke preparert 20.02.2018 7.7
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Ikke preparert 18.03.2019 3.3
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Ikke preparert 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 3.6
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Preparert siste 24 timer 15.01.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert siste 24 timer 15.01.2021 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert siste 24 timer 15.01.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Preparert siste 24 timer 15.01.2021 1.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert siste 24 timer 15.01.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert siste 24 timer 15.01.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert siste 24 timer 15.01.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert siste 24 timer 15.01.2021 2.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert i går 14.01.2021 8.7
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Preparert i går 14.01.2021 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 13.01.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 13.01.2021 4.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Ikke preparert 23.01.2018 3.6
Skedsmo og Gjerdrum
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert siste 24 timer 15.01.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert siste 24 timer 15.01.2021 2.4
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Preparert siste 24 timer 15.01.2021 4.0
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 11.01.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 13.01.2021 4.7
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 15.01.2021 5.0
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Preparert tidligere 13.01.2021 1.5
722 Harasletta - Ringdalsveien P Preparert tidligere 13.01.2021 1.2
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 07.01.2021 4.3
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Preparert tidligere 13.01.2021 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Preparert tidligere 13.01.2021 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 03.01.2021 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.4
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Ikke preparert 09.03.2019 2.0