Preppestatus: Lysløyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Delvis preparert 13.01.2021 3.7
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 15.01.2021 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Delvis preparert 15.01.2021 2.6
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Preparert tidligere 13.01.2021 5.8
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 13.01.2021 1.1
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Delvis preparert 13.01.2021 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Ikke preparert 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert i går 15.01.2021 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena Preparert i går 15.01.2021 3.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 10.01.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 15.01.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 15.01.2021 4.0
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 13.01.2021 1.5
Maridalen
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 06.01.2021 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Ikke preparert 26.03.2019 1.1
Breisjøen - Sinober
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Preparert i går 15.01.2021 2.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 14.01.2021 2.6
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert i går 15.01.2021 3.9
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Preparert i går 15.01.2021 2.0
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 01.01.2021 0.8