Preppestatus: Lysløyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 04.03.2020 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen Preparert tidligere 28.12.2019 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Preparert tidligere 06.03.2020 2.6
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Ikke preparert 05.04.2019 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen Ikke preparert 05.04.2019 3.7
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Ikke preparert 19.03.2019 2.6
Hakadal - Nittedal
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen Ikke preparert 05.04.2019 4.5
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen Ikke preparert 03.02.2019 2.7
Årvoll - Linderud - Grorud
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 04.03.2020 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 04.03.2020 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 17.03.2020 3.0
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Preparert tidligere 26.12.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 06.03.2020 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 04.03.2020 2.5
Maridalen
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 04.03.2020 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Ikke preparert 26.03.2019 1.1
Breisjøen - Sinober
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 04.03.2020 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 06.03.2020 2.7
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 04.03.2020 2.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 04.03.2020 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Ikke preparert 14.04.2019 0.8