Preppestatus: Lysløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Preparert tidligere 14.01.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Preparert tidligere 14.01.2021 3.9
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset Delvis preparert 13.01.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua Preparert tidligere 05.03.2020 3.0
Nannestad - Maura
1088 Lysløype Preståsen Preparert tidligere 16.01.2021 3.3
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 16.01.2021 1.7
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 13.01.2021 6.0
Skedsmo og Gjerdrum
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 15.01.2021 5.0
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 07.01.2021 4.3