Preppestatus: Scooterløyper
Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann Bær Ferdig preparert i dag Scooter 2.0
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Bær Ferdig preparert i dag Scooter 1.6
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Kje Ferdig preparert i dag Scooter 2.8
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Kro Ferdig preparert i dag Scooter 1.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Ferdig preparert i dag Scooter 4.2
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 2.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Nor Ferdig preparert i dag Scooter 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen Nor Ferdig preparert i dag Scooter 2.2
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Øst Ferdig preparert i dag Scooter 9.2
313 Bogstad - Bjørnsgard Bær Preparert i går Scooter 2.4
314 Bogstad - Lathus Bær Preparert i går Scooter 1.9
756 Sauejordet Bær Preparert i går Scooter 2.0
392 Svarten N - Spålen Ø Kro Preparert i går Scooter 4.5
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Lil Preparert i går Scooter X 1.5
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Nor Preparert i går Scooter 3.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Nor Preparert i går Scooter 7.0
359 Vesle Sandungen - Knappa Nor Preparert i går Scooter 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Nor Preparert i går Scooter 1.8
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert i går Scooter 0.7
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert i går Scooter 6.2
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Rom Preparert i går Scooter 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert i går Scooter 2.8
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Rom Preparert i går Scooter 3.5
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Scooter 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Bær Preparert tidligere Scooter 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Scooter 0.5
440 Burud - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Scooter 4.1
1466 Bærum idrettspark Bær Preparert tidligere Scooter 1.4
1468 Gjønnesjordet Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Bær Preparert tidligere Scooter 5.8
446 Haga - Lund - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 3.3
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Bær Preparert tidligere Scooter 3.8
311 Nygård - Brunkollen Bær Preparert tidligere Scooter 2.0
60 Nygård - Skriverberget Bær Preparert tidligere Scooter 1.3
329 Skiløyper på Haga golfbane Bær Preparert tidligere Scooter 3.0
627 Skriverberget - Burud Bær Preparert tidligere Scooter 2.1
62 Skytterkollen - Nygård Bær Preparert tidligere Scooter 3.0
55 Stein - Skriverberget Bær Preparert tidligere Scooter 3.3
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Bær Preparert tidligere Scooter 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Scooter 2.6
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann Bær Preparert tidligere Scooter 1.7
441 Triungsvann V - Blekketjern Bær Preparert tidligere Scooter 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert tidligere Scooter 3.6
1503 Triungsvann – Triungsvann V Bær Preparert tidligere Scooter 0.6
1470 Veritasjordet Bær Preparert tidligere Scooter 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Bær Preparert tidligere Scooter 0.7
836 Flisløypa - Vestby kirke - Jegstad Fol Preparert tidligere Scooter 3.4
831 Galby - Toverød Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
828 Garder golfbane Fol Preparert tidligere Scooter 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 4.3
874 Hølen - Kjenn Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
830 Jegstad - Toverød Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
820 Kjenslirunden Fol Preparert tidligere Scooter 4.8
840 Knallstad - Sekkebekk Fol Preparert tidligere Scooter 1.2
826 Nordre Ålerud - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.2
823 Revlingrunden Fol Preparert tidligere Scooter 2.3
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
844 Strandrunden Fol Preparert tidligere Scooter 2.7
1283 Sundbyrundene Fol Preparert tidligere Scooter 5.0
824 Tannum - Jeksrud Fol Preparert tidligere Scooter 2.8
817 Tannum - Trampen Fol Preparert tidligere Scooter 3.0
835 Toverød - Knallstad Fol Preparert tidligere Scooter 1.4
816 Tveter - Tannum Fol Preparert tidligere Scooter 1.5
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] Fol Preparert tidligere Scooter 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud Fol Preparert tidligere Scooter 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad Fol Preparert tidligere Scooter 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter Fol Preparert tidligere Scooter 2.7
12 Dikemark - Fuglemyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Kje Preparert tidligere Scooter 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad Kje Preparert tidligere Scooter 4.5
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.7
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Kje Preparert tidligere Scooter 1.2
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Scooter 4.0
405 Frøshaug - Djupdalen Kro Preparert tidligere Scooter 2.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooter 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Scooter 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooter 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooter 2.9
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Kro Preparert tidligere Scooter 4.1
1119 Langlia - Kveldrostjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.6
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Kro Preparert tidligere Scooter 4.3
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooter 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern Kro Preparert tidligere Scooter 8.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Kro Preparert tidligere Scooter 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Kro Preparert tidligere Scooter 2.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooter 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooter 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Kro Preparert tidligere Scooter 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooter 5.7
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren Nor Preparert tidligere Scooter 1.3
100 Finnstad - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 2.6
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.6
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Nor Preparert tidligere Scooter X 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Nor Preparert tidligere Scooter 5.0
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 11.7
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Nor Preparert tidligere Scooter 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad Nor Preparert tidligere Scooter 1.9
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Nor Preparert tidligere Scooter 8.9
343 Svea - Svesvika [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll Nor Preparert tidligere Scooter 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Nor Preparert tidligere Scooter 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta Nor Preparert tidligere Scooter 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Nor Preparert tidligere Scooter 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Nor Preparert tidligere Scooter 2.2
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien Nor Preparert tidligere Scooter 1.2
363 Elveli - Finnerud Nor Preparert tidligere Scooter 2.8
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooter 3.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Nor Preparert tidligere Scooter 1.1
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooter 1.8
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Nor Preparert tidligere Scooter 2.0
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Nor Preparert tidligere Scooter 1.5
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Scooter 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 1.8
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Scooter 2.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooter 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooter 2.2
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Sør Preparert tidligere Scooter 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 3.2
801 Granerud - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 1.3
800 Kråkstad - Granerud Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
944 Kråkstad - Skotbu Sør Preparert tidligere Scooter 6.1
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Sør Preparert tidligere Scooter X 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter X 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Sør Preparert tidligere Scooter X 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka Sør Preparert tidligere Scooter 8.9
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 7.9
215 Ski - Bjerkebekk Sør Preparert tidligere Scooter 7.0
806 Skotbu - Vientjern Sør Preparert tidligere Scooter 3.8
943 Skotburunden Sør Preparert tidligere Scooter 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Sør Preparert tidligere Scooter 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Sør Preparert tidligere Scooter 4.7
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Ves Preparert tidligere Scooter 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Ves Preparert tidligere Scooter 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 1.9
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Ves Preparert tidligere Scooter 3.4
28 Solli - Myggheim Ves Preparert tidligere Scooter 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) Ves Preparert tidligere Scooter 2.5
1246 Øyevann - Damvann Ves Preparert tidligere Scooter 1.5
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
645 Klokkertorvet - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
1395 Knurra - Geitsjøen Øst Preparert tidligere Scooter 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 6.8
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert tidligere Scooter X 3.4
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert tidligere Scooter X 3.0
1393 Morterudkoia - Kalddalen Øst Preparert tidligere Scooter 0.5
260 Myrdammen - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Øst Preparert tidligere Scooter 1.1
1398 Mønevann - Langmyra Øst Preparert tidligere Scooter 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.7
1485 Padderud - Brevik Øst Preparert tidligere Scooter 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Øst Preparert tidligere Scooter 4.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Øst Preparert tidligere Scooter 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Øst Preparert tidligere Scooter 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Øst Preparert tidligere Scooter 0.3
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 1.6
266 Streifinn - Nordbysjøen Øst Preparert tidligere Scooter 5.0
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert tidligere Scooter 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert tidligere Scooter 3.6
1052 Sørlihavna - Vallerud Øst Preparert tidligere Scooter 4.1
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooter 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen Gjø Preparert tidligere Scooter 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Gjø Preparert tidligere Scooter 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Gjø Preparert tidligere Scooter 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen Gjø Preparert tidligere Scooter 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooter 1.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooter 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooter 2.6
1014 Den gule grinda - Kårstad Eid Preparert tidligere Scooter 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg Eid Preparert tidligere Scooter 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1187 Februa - Starrtjennet Eid Preparert tidligere Scooter 4.0
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord Eid Preparert tidligere Scooter 2.5
263 Gruemyra Eid Preparert tidligere Scooter 1.6
270 Gruemyra - Haugen Eid Preparert tidligere Scooter 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra Eid Preparert tidligere Scooter 0.7
272 Haugen - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 1.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 4.3
1513 Jordene i Fenstad Eid Preparert tidligere Scooter 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 4.2
1488 Rundløype ved Linderud Eid Preparert tidligere Scooter 1.8
1186 Setertjenn - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Scooter 1.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen Eid Preparert tidligere Scooter 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua Eid Preparert tidligere Scooter 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn Eid Preparert tidligere Scooter 2.2
775 Svangerudenga - Linderud Eid Preparert tidligere Scooter 0.9
892 Aklangen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten Hur Preparert tidligere Scooter 1.8
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Scooter 1.5
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 3.0
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet Hur Preparert tidligere Scooter 2.8
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooter 4.6
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooter 2.0
1518 Fløyta - Bøhnshytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.0
796 Hoelshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooter 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooter 4.8
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooter 2.7
795 Skomakertjennet - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Hoelshytta Hur Preparert tidligere Scooter 2.6
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Bær Ikke preparert Scooter 2.9
1469 Ballerud golf Bær Ikke preparert Scooter 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein Bær Ikke preparert Scooter 3.2
1460 Grini - Fossum Bær Ikke preparert Scooter 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen Bær Ikke preparert Scooter 2.6
600 Kolsås skisenter - Stein gård Bær Ikke preparert Scooter 1.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Bær Ikke preparert Scooter 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Bær Ikke preparert Scooter 0.8
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Bær Ikke preparert Scooter 1.6
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Bær Ikke preparert Scooter 2.1
847 Erikstad - Stubberud Fol Ikke preparert Scooter 2.8
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 1.5
855 Grevlingen skole - Labo Fol Ikke preparert Scooter 3.8
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] Fol Ikke preparert Scooter 2.4
859 Hølen - Sonsveien Fol Ikke preparert Scooter 2.9
1124 Hølen - Såner Fol Ikke preparert Scooter 1.4
853 Karderrunden Fol Ikke preparert Scooter 3.6
1125 Kjennsrunden Fol Ikke preparert Scooter 2.9
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 1.9
851 Labo - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter 4.6
1438 Libråten - Landåsveien Fol Ikke preparert Scooter 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard Fol Ikke preparert Scooter 1.4
839 Risil skole - Knallstad Fol Ikke preparert Scooter 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane Fol Ikke preparert Scooter 6.0
841 Sekkebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.5
858 Son - Smørbekk Fol Ikke preparert Scooter 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen Fol Ikke preparert Scooter 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad Fol Ikke preparert Scooter X 6.6
850 Stavnes - Erikstad Fol Ikke preparert Scooter 3.3
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 2.2
834 Vadbru - Lysdal Fol Ikke preparert Scooter 1.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] Fol Ikke preparert Scooter 4.5
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Kje Ikke preparert Scooter 4.9
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Kro Ikke preparert Scooter 8.0
1136 Damtjern - Åsa Kro Ikke preparert Scooter 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Ikke preparert Scooter 3.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia Kro Ikke preparert Scooter 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] Kro Ikke preparert Scooter 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Kro Ikke preparert Scooter 3.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Kro Ikke preparert Scooter 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Kro Ikke preparert Scooter 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Ikke preparert Scooter 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Kro Ikke preparert Scooter 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Kro Ikke preparert Scooter 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] Kro Ikke preparert Scooter 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Ikke preparert Scooter 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Kro Ikke preparert Scooter 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Kro Ikke preparert Scooter 4.7
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Ikke preparert Scooter 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Ikke preparert Scooter 4.1
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Kro Ikke preparert Scooter 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Kro Ikke preparert Scooter 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Kro Ikke preparert Scooter 2.1
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Kro Ikke preparert Scooter 5.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Nor Ikke preparert Scooter 2.2
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Nor Ikke preparert Scooter 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen Nor Ikke preparert Scooter 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Nor Ikke preparert Scooter 2.4
301 Harestua - Svartbekken Nor Ikke preparert Scooter 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 2.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Nor Ikke preparert Scooter 4.0
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 4.5
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen Nor Ikke preparert Scooter 8.4
109 Svea Sportshytte - Svea Nor Ikke preparert Scooter 1.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Nor Ikke preparert Scooter 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Nor Ikke preparert Scooter 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 4.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Nor Ikke preparert Scooter 1.5
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Ikke preparert Scooter 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ikke preparert Scooter 3.1
23 Gamle 50'n Nor Ikke preparert Scooter 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Nor Ikke preparert Scooter 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Nor Ikke preparert Scooter 5.5
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Ikke preparert Scooter 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Ikke preparert Scooter 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Nor Ikke preparert Scooter 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Nor Ikke preparert Scooter 0.8
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Nor Ikke preparert Scooter 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern Nor Ikke preparert Scooter 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Nor Ikke preparert Scooter 1.7
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Ikke preparert Scooter 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Ikke preparert Scooter 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Ikke preparert Scooter 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern Nor Ikke preparert Scooter 4.4
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Ikke preparert Scooter 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Nor Ikke preparert Scooter 9.5
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Rom Ikke preparert Scooter 1.9
1318 Busterudvangen - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 6.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Rom Ikke preparert Scooter 3.6
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene Rom Ikke preparert Scooter 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Rom Ikke preparert Scooter 1.5
1303 Rundløyper Ask Rom Ikke preparert Scooter 7.5
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Rom Ikke preparert Scooter 9.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Rom Ikke preparert Scooter 1.5
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Sør Ikke preparert Scooter 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Sør Ikke preparert Scooter 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.9
948 Elvestad [E18] - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Sør Ikke preparert Scooter 5.5
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Sør Ikke preparert Scooter 8.7
1049 Stallerud - Bru Sør Ikke preparert Scooter 3.6
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) Sør Ikke preparert Scooter 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu Sør Ikke preparert Scooter 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Sør Ikke preparert Scooter 4.8
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Sør Ikke preparert Scooter 4.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Ves Ikke preparert Scooter 1.1
256 Losby - Mønevann - Knurra Øst Ikke preparert Scooter 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Øst Ikke preparert Scooter 6.7
647 Merratjern - Påstrand Øst Ikke preparert Scooter 1.4
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 3.3
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Øst Ikke preparert Scooter 1.5
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Øst Ikke preparert Scooter 7.1
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Øst Ikke preparert Scooter 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Øst Ikke preparert Scooter 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Øst Ikke preparert Scooter 5.2
1053 Vallerud - Skulerud Øst Ikke preparert Scooter 2.6
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Øst Ikke preparert Scooter 4.2
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Øst Ikke preparert Scooter 1.0
503 Jaren skole - Sverasætra Had Ikke preparert Scooter 6.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] Gjø Ikke preparert Scooter 10.1
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Gjø Ikke preparert Scooter 8.0
1343 Eina - Prestmarka Gjø Ikke preparert Scooter 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole Gjø Ikke preparert Scooter 5.1
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Ikke preparert Scooter 4.8
778 Benkemyra - Spyttmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.6
1189 Februa - Steinbrua Eid Ikke preparert Scooter 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene Eid Ikke preparert Scooter 2.8
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen Eid Ikke preparert Scooter 3.6
1016 Heimdal - Greniskogen Eid Ikke preparert Scooter 4.5
1015 Heimdal - Putten Eid Ikke preparert Scooter 3.7
1013 Kårstad - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 8.3
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra Eid Ikke preparert Scooter 2.7
1018 Snippen - Putten Eid Ikke preparert Scooter 0.7
768 Tretjernsmyra - Neverberget Eid Ikke preparert Scooter 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget Eid Ikke preparert Scooter 4.1
1012 Vika - Langvassdalen Eid Ikke preparert Scooter 4.3
1489 Kubakken - Kubakkmyra - Aklangen Hur Ikke preparert Scooter 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Scooter 4.8
905 Rundløype Trevardeåsen Hur Ikke preparert Scooter 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr Hur Ikke preparert Scooter 2.7
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Ikke preparert Scooter 2.4
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Ikke preparert Scooter 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Ikke preparert Scooter 1.2
790 Dalen - Dalkollen Hur Ikke preparert Scooter 1.7
860 Såner - Vandrås Mos Ikke preparert Scooter 2.9