Preppestatus: Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Gjøvikmarka
1530 Libakken - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
1529 Redalen - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
Vardalsåsen nord
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Delvis preparert 12.12.2020 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Ikke preparert 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Delvis preparert 21.01.2021 8.1
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 07.02.2020 4.9
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 15.01.2021 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 15.01.2021 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 15.01.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 15.01.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 15.01.2021 2.6
Skumsjøen-området
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Delvis preparert 19.01.2021 2.3
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 20.01.2021 8.5
1404 Osbakken - Edelgranvegen Preparert tidligere 20.01.2021 2.5
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Preparert tidligere 20.01.2021 4.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 26.12.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] Preparert tidligere 13.01.2021 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Preparert tidligere 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] Preparert tidligere 13.01.2021 15.3
Nordre Østbygda
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Delvis preparert 17.01.2021 3.9
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 17.01.2021 3.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 16.01.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 17.01.2021 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 16.01.2021 3.5
1585 Ånnerud - Stormyra - Purkemyra Preparert tidligere 17.01.2021 2.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1154 Orrfugltjernet - Tjernsmyra [Liåsløypa] Delvis preparert 14.01.2021 10.3
1546 Persvehaugrunden Delvis preparert 07.02.2020 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4