Preppestatus: Scooterløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Delvis preparert 15.02.2020 1.8
1588 Vesle Ugla - Auretjern Preparert tidligere 14.01.2020 1.6
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Ikke preparert 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Ikke preparert 21.03.2019 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Ikke preparert 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Ikke preparert 21.03.2019 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Ikke preparert 21.03.2019 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Ikke preparert 08.03.2019 4.6
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole Ikke preparert 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Ikke preparert 21.03.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Ikke preparert 29.03.2019 8.5
Damtjern med omegn
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.01.2020 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 07.02.2020 1.2
Kleivstua - Løvlia
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 07.02.2020 4.1
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 28.12.2019 2.3
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 02.01.2020 1.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Ikke preparert 00.00. 0 2.1
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Ikke preparert 02.04.2019 7.4
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 15.02.2020 2.2
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Preparert tidligere 27.12.2019 8.0
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Delvis preparert 21.02.2020 1.5
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 04.02.2020 2.6
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 07.02.2020 4.2
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Ikke preparert 20.03.2019 3.3
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Ikke preparert 20.03.2019 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Ikke preparert 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø Ikke preparert 29.03.2019 4.5
Holebygda
1536 Lorerunden Ikke preparert 18.03.2019 6.8
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen Ikke preparert 14.03.2019 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 22.02.2020 0.6
1590 Spålen N - Finnstad Ikke preparert 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Ikke preparert 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Ikke preparert 29.03.2019 2.1