Preppestatus: Scooterløyper, Romeriksåsene - Nannestad , preparert av Skiforeningen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 25.03.2021 3.6
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Delvis preparert 18.03.2021 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Preparert tidligere 18.03.2021 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.03.2021 9.4
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 25.03.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 03.04.2021 3.8
Hakadal - Nittedal
157 Hakkim - Kirkebyvangen Delvis preparert 15.03.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 19.03.2021 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Delvis preparert 17.03.2021 2.4