Preppestatus: Scooterløyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 4.4
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 05.03.2020 3.5
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 09.03.2020 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Delvis preparert 06.03.2020 2.4
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 06.03.2020 1.3
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 21.03.2019 3.2
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 23.03.2019 2.9
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 05.03.2020 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 05.03.2020 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 06.03.2020 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 05.03.2020 1.9
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Ikke preparert 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården Ikke preparert 17.03.2019 1.6
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Ikke preparert 13.03.2019 3.4
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 03.02.2019 2.1
Lørenskog - Rælingen
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Preparert tidligere 04.12.2019 0.3
1052 Sørlihavna - Vallerud Preparert tidligere 05.03.2020 4.1
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Ikke preparert 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen Ikke preparert 15.03.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Ikke preparert 18.03.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra Ikke preparert 18.03.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Ikke preparert 15.03.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Ikke preparert 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Ikke preparert 14.02.2019 1.5
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Ikke preparert 15.03.2013 7.1
1053 Vallerud - Skulerud Ikke preparert 11.02.2019 2.6
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Ikke preparert 18.03.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Ikke preparert 14.03.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Ikke preparert 18.03.2019 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen Ikke preparert 18.03.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Ikke preparert 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Ikke preparert 29.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra Ikke preparert 18.03.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Ikke preparert 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen Ikke preparert 18.03.2019 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Ikke preparert 18.03.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 05.03.2020 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 05.03.2020 3.5
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 05.03.2020 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 05.03.2020 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 05.03.2020 2.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Ikke preparert 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
400 Lysløypa på Streifinn Delvis preparert 00.00.0000 3.0
644 Skillebekk - Finland Preparert tidligere 30.11.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk Preparert tidligere 30.11.2019 2.0
645 Klokkertorvet - Finland Ikke preparert 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Ikke preparert 22.02.2019 2.0
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Ikke preparert 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Ikke preparert 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen Ikke preparert 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Ikke preparert 15.02.2019 8.7
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Ikke preparert 07.02.2019 4.2