Preppestatus: Scooterløyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 30.03.2019 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 23.03.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 30.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 30.03.2019 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 30.03.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen 30.03.2019 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 26.03.2019 2.6
170 Smørhullet - Petersbråtan 24.03.2019 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
Lørenskog - Rælingen
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 04.12.2019 0.3
1052 Sørlihavna - Vallerud 10.12.2019 4.1
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 15.03.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 18.03.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 07.02.2019 1.0
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 18.03.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen 18.03.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.03.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.03.2019 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.03.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 29.11.2019 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 02.12.2019 3.5
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 24.03.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 02.12.2019 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen 02.12.2019 2.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
644 Skillebekk - Finland 30.11.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 30.11.2019 2.0
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2