Preppestatus: Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Gjøvikmarka
1530 Libakken - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.3
1529 Redalen - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.9
Vardalsåsen nord
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 8.1
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 07.12.2019 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 07.12.2019 2.0
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 07.12.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 07.12.2019 1.9
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 16.03.2019 2.6
Skumsjøen-området
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 07.12.2019 2.7
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 06.12.2019 8.5
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden 22.03.2019 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 22.03.2019 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 14.03.2019 4.4