Preppestatus: Scooterløyper, Nordmarka nord
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Grua - Mylla - Roa
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] 12.12.2019 4.7
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 06.12.2019 1.8
343 Svea - Svesvika [over vannet] 08.12.2019 1.1
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 08.12.2019 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 08.12.2019 1.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 27.03.2019 1.3
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 27.03.2019 4.5
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 27.03.2019 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 27.03.2019 3.5
Svartbekken - Bislingen
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
Hakadal - Nittedal
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 29.03.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
Kikut og omegn
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 29.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 29.03.2019 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 18.04.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 29.03.2019 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5