Preppestatus: Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n Delvis preparert 19.01.2021 25.0
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Delvis preparert 19.01.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Delvis preparert 19.01.2021 4.0
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 21.01.2021 10.6
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen Ikke preparert 18.03.2019 4.0
Hakadal - Nittedal
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Preparert siste 24 timer 24.01.2021 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Delvis preparert 23.01.2021 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Delvis preparert 19.01.2021 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Delvis preparert 23.01.2021 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Delvis preparert 19.01.2021 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] Delvis preparert 23.01.2021 4.0
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 20.01.2021 11.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Preparert tidligere 15.01.2021 2.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam Ikke preparert 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta Ikke preparert 16.03.2019 2.6
368 Varingskollen - Holmetjern Ikke preparert 09.03.2019 4.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 01.03.2020 2.8
Kikut og omegn
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 21.01.2021 6.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 20.01.2021 6.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 19.01.2021 2.3
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 28.03.2020 1.1
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 13.03.2020 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 20.01.2021 0.7
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Ikke preparert 14.03.2019 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Ikke preparert 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Ikke preparert 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Ikke preparert 15.03.2019 1.5
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Ikke preparert 28.02.2019 1.7
Maridalen
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua Delvis preparert 19.01.2021 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta Delvis preparert 24.01.2021 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua Delvis preparert 24.01.2021 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Preparert tidligere 21.01.2021 4.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen Ikke preparert 06.02.2015 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0