Preppestatus: Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 10.12.2019 7.8
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 30.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 30.03.2019 4.0
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
Sognsvann - Ullevålseter
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 18.03.2019 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 04.04.2019 11.0
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2019 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 15.03.2019 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 03.04.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 20.03.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 09.03.2019 4.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 01.04.2019 9.1
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.03.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 18.04.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 30.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.04.2019 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 05.04.2019 1.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 29.03.2019 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.04.2019 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 0.7
Maridalen
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 15.03.2019 8.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4