Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 18.02.2018 1.9
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1237 Torshovdalen 16.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 16.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 15.02.2018 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
214 Siggerud - Holen 17.02.2018 1.7
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 18.02.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 16.02.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 18.02.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 16.02.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 18.02.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 18.02.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 18.02.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 16.02.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 18.02.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 18.02.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 18.02.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.02.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 18.02.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 18.02.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 18.02.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 18.02.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 16.02.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 16.02.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 16.02.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 18.02.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 16.02.2018 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.02.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 16.02.2018 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 15.02.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 18.02.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 16.02.2018 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 16.02.2018 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.02.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 14.02.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 16.02.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 16.02.2018 1.9
1054 Valstadløypa 16.02.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 16.02.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
251 Lysløypa i Marikollen 17.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 16.02.2018 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 16.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 16.02.2018 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 16.02.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 16.02.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.01.2018 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 06.03.2016 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 11.02.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 14.02.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 11.02.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.7
813 Rundløypa på Hektnersletta 16.02.2018 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 13.01.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 16.02.2018 3.3
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 20.01.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 16.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 16.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 11.02.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 16.02.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 17.02.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 17.02.2018 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 14.02.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 10.02.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 17.02.2018 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 17.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 16.02.2018 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 17.02.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 17.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 18.01.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 11.02.2018 0.5
1051 Morterudveien 17.02.2018 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 17.02.2018 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 18.02.2018 3.1
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 16.02.2018 5.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 14.02.2018 3.7
247 Sandbakken P - Krokhol 16.02.2018 4.3
183 Sandbakken P. - Eriksvann - Skjelbreia 18.02.2018 6.3
287 Sandbakken P. - Sandbakken - Klokkerud - Smørhullet 18.02.2018 2.9
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 18.02.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2017 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 18.02.2018 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 16.02.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 16.02.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 16.02.2018 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 16.02.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 16.02.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 16.02.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 16.02.2018 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 06.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 16.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 16.02.2018 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.02.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 16.02.2018 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 16.02.2018 4.8
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.02.2018 4.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 16.02.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.02.2018 5.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 16.02.2018 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5

124 løyper vist, totalt 429.1 km.