Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda 16.02.2018 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsetra 16.02.2018 1.5
656 Flutua - Svearoa 16.02.2018 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 17.02.2018 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 16.02.2018 1.0
604 Grindlirunden 16.02.2018 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 16.02.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.02.2018 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 16.02.2018 1.4
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra 16.02.2018 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 17.02.2018 8.1
616 Lindheim - Tranalia 17.02.2018 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 17.02.2018 2.8
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 14.02.2018 2.8
610 Midtholen - Lundsætra 17.02.2018 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 16.02.2018 5.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.02.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 14.02.2018 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.02.2018 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatn 02.02.2018 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 16.02.2018 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 31.01.2018 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 16.02.2018 2.7
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 16.02.2018 1.9
617 Tranalia - Snertingdal skole 26.01.2018 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 17.02.2018 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.02.2018 6.5
1408 Ytteråsveien - Kårstadsetra 16.02.2018 1.9
618 Ytteråsveien - Midtholen 16.02.2018 2.9
1409 Øverbygda - Kårstadsetra 16.02.2018 6.1
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås 18.02.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 13.02.2018 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 16.02.2018 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 18.02.2018 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 18.02.2018 2.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 18.02.2018 3.2
530 Haug - Blivgodt 18.02.2018 1.9
538 Hornås - Stangstua 18.02.2018 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 18.02.2018 8.1
534 Håkenstad - Skistua 16.02.2018 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 16.02.2018 1.6
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 16.02.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 16.02.2018 4.4
1407 Lysløypa på Kastad 14.02.2018 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 18.02.2018 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 14.02.2018 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
539 Skistua - Lundstein 14.02.2018 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 18.02.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 16.02.2018 5.6
542 Øverby skistadion 16.02.2018 3.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 17.02.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 17.02.2018 5.0
582 Vind skistadion 04.02.2018 3.0
Vardalsåsen nord
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 16.02.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.02.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 16.02.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.02.2018 5.0
628 Linnerud - Puttmyra 16.02.2018 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 16.02.2018 1.0
549 Torvmyra - Veset 16.02.2018 1.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 16.02.2018 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 16.02.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 16.02.2018 4.5
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 13.02.2018 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 16.02.2018 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 16.02.2018 2.3
629 Puttmyra - Skihytta 16.02.2018 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 16.02.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 16.02.2018 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 16.02.2018 6.2
576 Vassendlandet - Skihytta 16.02.2018 9.6
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.02.2018 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 16.02.2018 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 16.02.2018 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.02.2018 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 16.02.2018 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.02.2018 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.02.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.02.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.02.2018 2.6
Raufoss med omegn
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 17.02.2018 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.02.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 17.02.2018 9.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 16.02.2018 8.0
554 Raufoss skistadion 16.02.2018 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 16.02.2018 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 16.02.2018 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 17.02.2018 6.3
Gjøvik-Oslo-traseen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 02.02.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 16.02.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 16.02.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.01.2018 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 16.02.2018 1.8
570 Hunndalen - Eiktunet 17.03.2016 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 17.03.2016 8.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 16.02.2018 3.0
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 16.02.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 16.02.2018 3.4
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.02.2018 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.02.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.02.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.02.2018 4.1
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 16.02.2018 2.6
518 Rørmyra - Solvoll 17.02.2018 6.0
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 16.02.2018 1.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.02.2018 7.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 16.02.2018 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 16.02.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.02.2018 0.5
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 09.02.2018 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 16.02.2018 5.6
1343 Eina - Prestmarka 17.02.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 27.01.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 14.02.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 17.02.2018 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 10.02.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.02.2018 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
1402 Thune skole - Blili 09.02.2018 2.8
Søndre Land vestås
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 26.01.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6

137 løyper vist, totalt 600.2 km.