Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Hurummarka

Hovedløypenettet i Hurummarka prepareres - på frivillig basis - av Hurum Turistforening. Løypemaskinen er stasjonert på Sætre og prepareringen starter normalt herfra. Det er stasjonert scooter på Filtvet og de mindre løypene prepareres herfra.

Lysløypa på Klokkarstua samt Trevardeåsen-løypa prepareres av Huringen IF.

Lysløypa i Holmsbu og løypene rundt prepareres av Holmsbu IF.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Hurummarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka nord
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 17.02.2018 2.6
899 Grytnes skole - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 08.02.2018 0.9
900 Lysløypa på Sætre 05.02.2018 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 02.02.2018 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.6
901 Rundløypa ved Sætre skole 05.02.2018 1.5
1359 Rundløype ved Grønsand 15.02.2018 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.0
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 16.02.2018 5.0
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 16.02.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 16.02.2018 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 16.02.2018 1.1
Hurummarka sør
892 Aklangen - Stikkvannshytta 17.02.2018 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 17.02.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 16.02.2018 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 16.02.2018 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 16.02.2018 2.5
877 Lysløypa på Filtvet 16.02.2018 3.4
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 17.02.2018 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 16.02.2018 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 02.02.2018 0.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 16.02.2018 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 17.02.2018 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 16.02.2018 1.4
887 Sions dal - Sundbydalen 16.02.2018 0.4
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 17.02.2018 3.5
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 17.02.2018 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 16.02.2018 2.4
Klokkarstua
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 14.02.2018 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua 12.02.2018 3.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
Holmsbu
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2

40 løyper vist, totalt 115.8 km.