Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2018 2.9
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.04.2018 3.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 07.04.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 25.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 25.03.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 21.03.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 07.04.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 30.04.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 03.05.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 03.05.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.04.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.04.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.04.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 13.04.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 22.04.2018 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 13.04.2018 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.04.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 13.04.2018 1.4
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 06.04.2018 4.8
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 24.04.2018 4.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 13.04.2018 1.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 17.04.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 13.04.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 13.04.2018 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2018 1.1
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 07.04.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 06.04.2018 2.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 06.04.2018 3.0
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 14.04.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 06.05.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 06.04.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 13.04.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 14.04.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 04.05.2018 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 28.03.2018 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 13.03.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 20.04.2018 3.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 17.04.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 17.04.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 14.04.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.04.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 14.04.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 17.04.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 13.04.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 14.04.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 13.04.2018 3.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 25.03.2018 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 06.04.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 10.04.2018 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 06.04.2018 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 20.04.2018 2.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 03.05.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 13.04.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 13.04.2018 1.9
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 13.04.2018 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 27.03.2018 2.1
1479 Kinge skileik 23.03.2018 0.5
1478 Kingerunden 23.03.2018 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 23.03.2018 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 27.03.2018 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 13.04.2018 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 26.03.2018 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 26.03.2018 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.04.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.04.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 03.05.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 19.04.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 16.04.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 06.04.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.04.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 06.04.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 14.04.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.04.2018 2.2
236 Ølja rundt 14.04.2018 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 16.04.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 06.04.2018 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 08.04.2018 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.04.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.04.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 06.04.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.04.2018 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 06.04.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 11.04.2018 1.7
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
406 Mattismyr - Delebekken 13.04.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.04.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.04.2018 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 13.03.2018 1.6
1458 Lunner - Ringen 23.03.2018 0.7

119 løyper vist, totalt 431 km.