Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 17.02.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 17.02.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 18.02.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 17.02.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 05.02.2018 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 18.02.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.02.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 16.02.2018 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 16.02.2018 2.2
314 Bogstad - Lathus 16.02.2018 1.9
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 13.02.2018 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet 18.02.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 16.02.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.02.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 16.02.2018 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 16.02.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 16.02.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 18.02.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 18.02.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 16.02.2018 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 18.02.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 18.02.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 18.02.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 18.02.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.02.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 18.02.2018 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 13.02.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 12.02.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 18.02.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 18.02.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 16.02.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 17.02.2018 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 18.02.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 18.02.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 12.02.2018 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 17.02.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 17.02.2018 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 17.02.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 18.02.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 18.02.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 18.02.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 16.02.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 17.02.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.02.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.02.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 17.02.2018 1.4
583 Tuggerud - Sognsvann 17.02.2018 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 17.02.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 18.02.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 18.02.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
363 Elveli - Finnerud 18.02.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 18.02.2018 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 18.02.2018 1.9
438 Fløyta - Vensåsseter 16.02.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.02.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 16.02.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 16.02.2018 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 16.02.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.02.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 16.02.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 18.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 15.02.2018 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 18.02.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 18.02.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 16.02.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 18.02.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 18.02.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 16.02.2018 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 18.02.2018 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 16.02.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 18.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.02.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 16.02.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 18.02.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 16.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2
703 Wyllerløypa - Bjordammen 16.02.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.02.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 11.02.2018 6.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 16.02.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 16.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 16.02.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.02.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.02.2018 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 10.02.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 18.02.2018 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 16.02.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 18.02.2018 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.02.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 17.02.2018 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 13.02.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.02.2018 1.5
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 0.7
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 18.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 16.02.2018 1.4
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
678 Hammeren - Sander 18.02.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 18.02.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 18.02.2018 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen 18.02.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 18.02.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.02.2018 1.0
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 18.02.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 18.02.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 18.02.2018 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 14.02.2018 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 18.02.2018 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 17.02.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 14.02.2018 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 16.02.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 18.02.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 16.02.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 18.02.2018 3.0
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 16.02.2018 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 18.02.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 16.02.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 18.02.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2017 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 18.02.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.02.2018 2.6
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 12.02.2018 1.8
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 16.02.2018 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 14.02.2018 1.5
1237 Torshovdalen 16.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 16.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 15.02.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 18.02.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 16.02.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 16.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 16.02.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 16.02.2018 2.9
374 Lysløypa i Nittedal 18.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 16.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 16.02.2018 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 16.02.2018 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 17.02.2018 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 17.02.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 17.02.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 17.02.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 16.02.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 16.02.2018 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 16.02.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 16.02.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 17.02.2018 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 16.02.2018 4.3

187 løyper vist, totalt 755.9 km.