Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.02.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 18.02.2018 3.0
350 Lysløypa på Harestua 16.02.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 17.02.2018 7.0
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 16.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 10.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 16.02.2018 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 16.02.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 16.02.2018 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 15.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 13.02.2018 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 16.02.2018 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 16.02.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 16.02.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 16.02.2018 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 16.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 16.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 16.02.2018 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 16.02.2018 0.5
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 10.02.2018 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 16.02.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 13.02.2018 4.8
1088 Lysløype Preståsen 11.02.2018 3.3
1083 Maura vest 13.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 16.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 17.02.2018 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 16.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 16.02.2018 4.8
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 17.02.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 17.02.2018 2.0
1428 Bergdalsvegen 17.02.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 11.02.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 16.02.2018 10.1
1430 Djupdalen - Grani 17.02.2018 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 17.02.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 17.02.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 17.02.2018 0.9
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 17.02.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.02.2018 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 17.02.2018 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 16.02.2018 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 17.02.2018 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 16.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 16.02.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 16.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 17.02.2018 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg 16.02.2018 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 17.02.2018 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 16.02.2018 4.1
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 12.01.2018 7.5
131 Delebekken - Kikutstua 18.02.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 16.02.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 16.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 16.02.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 17.02.2018 3.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 16.02.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 17.02.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 16.02.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 17.02.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 16.02.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 17.02.2018 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 10.02.2018 1.5
374 Lysløypa i Nittedal 17.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 16.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 16.02.2018 1.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 16.02.2018 4.5
406 Mattismyr - Delebekken 16.02.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 17.02.2018 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.02.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 17.02.2018 6.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 17.02.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 17.02.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 17.02.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 16.02.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 16.02.2018 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 16.02.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 16.02.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 17.02.2018 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 16.02.2018 4.3
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 16.02.2018 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 17.02.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 16.02.2018 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 17.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 17.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 17.02.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 17.02.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 18.02.2018 2.1
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 17.02.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 17.02.2018 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 18.02.2018 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 18.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 17.02.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 17.02.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 18.02.2018 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 17.02.2018 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 17.02.2018 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 14.02.2018 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 16.02.2018 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 17.02.2018 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.02.2018 2.0
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 17.02.2018 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 18.02.2018 1.4
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 18.02.2018 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 17.02.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 17.02.2018 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 17.02.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.02.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 16.02.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 28.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 17.02.2018 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 17.02.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 17.02.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.02.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 13.02.2018 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 16.02.2018 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 16.02.2018 4.8

160 løyper vist, totalt 581 km.