Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 15.02.2018 1.6
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
205 Fløysbonn - Kloppa 17.02.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 17.02.2018 3.3
1218 Holen - Krokhol 17.02.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 17.02.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 17.02.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 1.8
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 17.02.2018 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 15.02.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 15.02.2018 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 17.02.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 2.3
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 12.02.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 12.02.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 17.02.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 17.02.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 17.02.2018 5.3
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 17.02.2018 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 17.02.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 17.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 17.02.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 17.02.2018 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 17.02.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 17.02.2018 9.1
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 17.02.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 17.02.2018 3.8
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 16.02.2018 1.1
587 Kroerløypa 14.02.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 16.02.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 16.02.2018 5.0
590 Rustadjordet 16.02.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 16.02.2018 1.5
191 Søråsjordet 16.02.2018 1.8
197 Vestbyrunden 16.02.2018 10.3
591 Vollebekkjordet 16.02.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 16.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 16.02.2018 4.1
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 17.02.2018 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 17.02.2018 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 17.02.2018 2.7
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 13.02.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 16.02.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 17.02.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 16.02.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 16.02.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 17.02.2018 6.1
Kråkstad - Hobøl
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 16.02.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.02.2018 6.1
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 18.02.2018 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 18.02.2018 1.1
806 Skotbu - Vientjern 16.02.2018 3.8
943 Skotburunden 16.02.2018 4.8
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1446 Brevik - Skimtefjell 16.02.2018 5.0
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 02.02.2018 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.02.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 18.02.2018 1.7
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 18.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 18.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 18.02.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.02.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
177 Sværsvann - Myrer 16.02.2018 4.5
Ytre Enebakk - Kirkebygda
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.02.2018 2.1
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 16.02.2018 4.0
337 Ytre Enebakk - golfbanen 16.02.2018 5.5

83 løyper vist, totalt 333.7 km.