Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 09.01.2021 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 16.01.2021 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 07.03.2020 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 16.01.2021 0.8
440 Burud - Vensåsseter 06.03.2020 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 16.01.2021 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 08.01.2021 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 14.01.2021 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 12.01.2021 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 16.01.2021 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 16.01.2021 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 16.01.2021 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 16.01.2021 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 08.01.2021 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 14.01.2021 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 16.01.2021 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 09.01.2021 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 16.01.2021 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 16.01.2021 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 17.01.2021 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 16.01.2021 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 14.01.2021 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 06.03.2020 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 10.01.2021 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 15.01.2021 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 08.01.2021 3.3
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
463 Damvann - Mikkelsbonn 16.01.2021 2.0
319 Heia - Bergsmarka 15.01.2021 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
320 Kraft - Oppsalsetra 15.01.2021 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 17.01.2021 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 14.01.2021 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 16.01.2021 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 15.01.2021 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 16.01.2021 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
47 Skileikanlegg på Skui 04.01.2021 1.0
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 13.01.2021 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 15.01.2021 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 15.01.2021 3.4
411 Solli - Vestlia 13.01.2021 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 06.03.2020 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 15.01.2021 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 12.01.2021 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 15.01.2021 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 14.01.2021 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 15.01.2021 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 17.01.2021 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 15.01.2021 7.4
1587 Fagervann - Auretjern 15.01.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 14.01.2021 4.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 15.01.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.03.2020 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.12.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 17.01.2021 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 15.01.2021 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.01.2021 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 12.01.2021 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.12.2019 1.0
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 18.01.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 18.01.2021 1.1
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.12.2019 3.2
1566 Løvlia - Lauvliflaka 18.01.2021 1.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 16.01.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 10.01.2021 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt 13.03.2020 4.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia 18.01.2021 2.3
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 06.03.2020 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 15.01.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 17.01.2021 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.12.2019 2.7
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 12.01.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 17.01.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 17.01.2021 6.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 13.01.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 15.01.2021 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 17.01.2021 3.5
988 Tobonn - By 17.01.2021 1.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 16.01.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 15.01.2021 2.7
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 16.01.2021 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 16.01.2021 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 05.03.2020 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 16.01.2021 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 14.01.2021 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 16.01.2021 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 13.01.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 14.01.2021 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 12.01.2021 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 09.03.2020 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.01.2021 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 16.01.2021 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 13.01.2021 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 07.01.2021 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 15.01.2021 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 06.01.2021 2.4
777 Kjelsås - Sander 04.03.2020 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 29.03.2019 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 10.01.2021 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 01.01.2021 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 03.01.2021 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 17.01.2021 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 16.01.2021 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 16.01.2021 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 03.01.2021 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 16.01.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 06.01.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 18.01.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 18.01.2021 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 10.01.2021 3.1
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 06.03.2020 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 18.01.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.01.2021 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 18.01.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 18.01.2021 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 13.01.2021 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 14.01.2021 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 16.01.2021 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 28.12.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 28.12.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.01.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.01.2021 1.4
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 08.01.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 15.01.2021 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 08.01.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 18.01.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 13.01.2021 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 18.01.2021 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 06.01.2021 5.9
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 18.01.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 18.01.2021 2.1
1607 Holmenkollrunden (V1) 00.00. 0 34.4
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.12.2019 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 15.01.2021 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 18.01.2021 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 02.03.2020 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.01.2021 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 04.01.2021 1.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 31.12.2020 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 25.12.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 27.12.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 04.03.2020 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.01.2021 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 18.01.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 15.01.2021 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 18.01.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 14.01.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 18.01.2021 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 15.01.2021 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 18.01.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 07.01.2021 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 15.01.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 16.01.2021 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 15.01.2021 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 15.01.2021 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 15.01.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 15.01.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 01.03.2020 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 17.01.2021 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 15.01.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 08.01.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 15.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 15.01.2021 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 15.01.2021 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 15.01.2021 1.6
1458 Lunner - Ringen 15.01.2021 0.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 13.01.2021 5.2
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 16.01.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.01.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø 15.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 15.01.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 15.01.2021 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 18.01.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.01.2021 7.5
106 Stryken - Stålmyra 16.01.2021 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 11.01.2021 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.01.2021 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 15.01.2021 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.01.2021 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 15.01.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.01.2021 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 15.01.2021 3.5
236 Ølja rundt 03.03.2020 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 16.01.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 13.01.2021 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 22.03.2019 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 15.01.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 15.01.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 14.01.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 15.01.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 15.01.2021 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 12.01.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 12.01.2021 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 14.01.2021 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 14.01.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 14.01.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 14.01.2021 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 15.01.2021 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 07.01.2021 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 14.01.2021 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 10.01.2021 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 15.01.2021 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 15.01.2021 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 15.01.2021 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.0
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 14.01.2021 5.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 13.01.2021 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 13.01.2021 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 15.01.2021 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 26.12.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 15.01.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 16.01.2021 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 05.03.2020 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 13.01.2021 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 14.01.2021 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1510 Fjellstad - Myrdammen 13.01.2021 1.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 18.01.2021 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 14.01.2021 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 14.01.2021 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 15.01.2021 4.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 14.01.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 14.01.2021 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 17.01.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 17.01.2021 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 14.01.2021 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 18.01.2021 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 14.01.2021 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 16.01.2021 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 18.01.2021 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 10.01.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 10.01.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 10.01.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 10.01.2021 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 10.01.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 17.01.2021 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 05.03.2020 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2020 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 04.03.2020 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 17.01.2021 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.03.2020 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 16.01.2021 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 05.03.2020 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 18.01.2021 3.3
261 Myrdammen - Setertjernstua 16.01.2021 4.4
1609 Mønevann - Ryensetra (Vestaveien) 00.00. 0 3.9
811 Nordby skole - Myrdammen 16.01.2021 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 16.01.2021 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 01.03.2020 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 18.01.2021 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 14.01.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 18.01.2021 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.01.2021 2.3
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 05.03.2020 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 13.01.2021 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 13.01.2021 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 05.03.2020 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 18.01.2021 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 16.01.2021 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 15.01.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern 15.01.2021 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 18.01.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 15.01.2021 2.1
800 Kråkstad - Granerud 15.01.2021 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 15.01.2021 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 01.03.2020 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.01.2021 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.01.2021 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 14.01.2021 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 29.11.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 15.01.2021 3.8
943 Skotburunden 15.01.2021 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 11.11.2019 3.8
177 Sværsvann - Myrer 13.01.2021 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 15.01.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 15.01.2021 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 01.03.2020 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 14.01.2021 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 14.01.2021 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 01.03.2020 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 14.01.2021 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 12.01.2021 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 01.03.2020 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 22.03.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 14.01.2021 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 16.01.2021 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 12.01.2021 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 16.01.2021 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 14.01.2021 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 19.03.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 19.03.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 09.03.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 19.03.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.1
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 13.03.2019 2.6
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2019 3.1
910 Bjønnesteinen - Johnsrud - Totjernet 13.03.2019 1.6
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Totjernet 12.02.2019 2.9
926 Fjell [Fjellkrysset] - Spirebakke 23.03.2018 2.0
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.0
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.2
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2019 1.2
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2019 1.1
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Totjernet 14.02.2019 2.5
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 22.02.2019 1.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Spirebakke 11.03.2019 1.3
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 11.03.2019 2.3
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
930 Lysløypa Spirebakke - Granerud 08.02.2019 0.7
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger idrettspark (500 meter) 11.02.2020 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2019 2.6
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Totjernet 08.02.2019 9.3
923 Tjernsbråtan - Spirebakke 11.03.2019 2.4
911 Totjernet - Langemyr - To gård 13.03.2019 1.1
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.01.2021 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 15.01.2021 1.9
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 13.01.2021 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 15.01.2021 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 15.01.2021 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 10.01.2021 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 10.01.2021 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 14.01.2021 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 15.01.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 14.01.2021 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 14.01.2021 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 07.01.2021 3.2
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud 15.01.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 15.01.2021 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 15.01.2021 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 15.01.2021 0.9
1333 Skøyenrunden 15.01.2021 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 14.01.2021 2.3
1106 Steinsjørunden 14.01.2021 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 15.01.2021 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 13.01.2021 1.5
Gjøvik, Toten og Land
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen 00.00. 0 8.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 14.01.2021 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 14.01.2021 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 14.01.2021 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 15.01.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 14.01.2021 4.6
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 02.01.2021 7.6
626 Dempesætra - Kalverudsætra 14.01.2021 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 14.01.2021 4.0
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 14.01.2021 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 14.01.2021 1.9
656 Flutua - Svearoa 15.01.2021 3.0
574 Flyplassen - Puttmyra 13.01.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta 13.01.2021 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 15.01.2021 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 14.01.2021 1.0
604 Grindlirunden 13.01.2021 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 14.01.2021 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 06.03.2020 4.1
530 Haug - Blivgodt 14.01.2021 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.01.2021 1.2
538 Hornås - Stangstua 14.01.2021 1.6
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 07.02.2020 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 30.01.2020 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 13.03.2020 8.0
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 14.01.2021 1.7
1612 Kaldingen - Brattlia 00.00. 0 2.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 14.01.2021 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 15.01.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia 15.01.2021 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 15.01.2021 4.2
628 Linnerud - Puttmyra 13.01.2021 1.5
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 12.01.2021 1.8
579 Lysløypa i Skjeskroken 13.01.2021 2.6
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang 12.01.2021 3.8
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 05.01.2021 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 14.01.2021 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 02.01.2021 5.6
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 15.01.2021 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 13.01.2021 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 14.01.2021 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 28.03.2020 10.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 27.12.2020 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 14.01.2021 8.3
1154 Orrfugltjernet - Tjernsmyra [Liåsløypa] 01.03.2020 10.3
629 Puttmyra - Skihytta 13.01.2021 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 17.01.2021 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta 15.01.2021 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 13.01.2021 5.1
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 17.01.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 14.01.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 14.01.2021 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] 13.01.2021 4.6
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] 30.01.2020 4.7
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.01.2021 4.1
539 Skistua - Lundstein 15.01.2021 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 13.01.2021 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 13.01.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 15.01.2021 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.03.2020 6.0
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6
534 Stakamyra - Skistua 15.01.2021 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 14.01.2021 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 16.01.2021 3.2
549 Torvmyra - Veset 14.01.2021 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 15.01.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 15.01.2021 3.5
576 Vassenden - Skihytta 13.01.2021 9.3
568 Vesterås - Torvmyra 14.01.2021 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.01.2021 2.9
Hurdal - Feiring
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 02.01.2021 3.1
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 12.04.2020 1.9
787 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet 08.03.2020 4.0
790 Dalen - Dalkollen - Skomakarbakken 06.01.2021 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 08.03.2020 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 16.03.2020 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 27.12.2019 3.4
785 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda - Almelihaugen 02.01.2021 4.1
792 Skomakarbakken - Skomakartjennet 08.03.2020 0.8
795 Skomakartjennet - Hoelshytta 08.03.2020 2.5
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 09.01.2021 2.6
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 19.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 20.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.03.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 14.01.2021 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 13.01.2021 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 05.03.2020 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 13.01.2021 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 05.03.2020 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1577 Rundløype ved Hasler 14.01.2021 0.8
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 20.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.03.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 14.01.2021 0.9
1576 Sætre - Hasler 14.01.2021 2.0
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 13.01.2021 4.0
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 15.01.2021 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 10.01.2021 8.9
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 15.01.2021 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - kort] 13.01.2021 5.5
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - lang] 21.12.2019 6.7
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 10.01.2021 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 10.01.2021 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 15.01.2021 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 10.01.2021 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 15.01.2021 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 15.01.2021 9.8
1611 Øyungen - Hersjøen 00.00. 0 3.3

690 løyper vist, totalt 2452.1 km.