Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 18.03.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 18.03.2019 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 18.03.2019 0.8
440 Burud - Vensåsseter 17.03.2019 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 18.03.2019 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 17.03.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 18.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 14.03.2019 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 10.03.2019 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 18.03.2019 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 18.03.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 18.03.2019 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 18.03.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 18.03.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 18.03.2019 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 08.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 15.03.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 18.03.2019 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 18.03.2019 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 14.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 14.03.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 18.03.2019 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 18.03.2019 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 18.03.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 18.03.2019 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 14.03.2019 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 18.03.2019 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 18.03.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 18.03.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 18.03.2019 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 14.03.2019 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 17.03.2019 2.0
319 Heia - Bergsmarka 18.03.2019 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 14.03.2019 3.4
320 Kraft - Oppsalsetra 18.03.2019 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 18.03.2019 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 14.03.2019 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 17.03.2019 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 18.03.2019 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 18.03.2019 2.3
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 18.03.2019 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 17.03.2019 3.4
411 Solli - Vestlia 17.03.2019 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 17.03.2019 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 14.03.2019 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 18.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum - Kattås 18.03.2019 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 18.03.2019 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 17.03.2019 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 17.03.2019 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 14.03.2019 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 14.03.2019 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.03.2019 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.03.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 17.03.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 17.03.2019 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 17.03.2019 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 14.03.2019 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 15.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 13.03.2019 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 18.03.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 18.03.2019 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 09.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 17.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 17.03.2019 3.2
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 14.03.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 17.03.2019 4.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 10.03.2019 8.1
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 17.03.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 17.03.2019 12.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 18.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 10.03.2019 1.8
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.03.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 10.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 15.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 14.03.2019 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 17.03.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2019 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 16.03.2019 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 09.03.2019 2.7
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.03.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.03.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.03.2019 6.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 14.03.2019 6.0
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.03.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 13.03.2019 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 18.03.2019 3.5
988 Tobonn - By 18.03.2019 1.0
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 17.03.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 17.03.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 17.03.2019 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 17.03.2019 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 14.03.2019 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 18.03.2019 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 18.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 18.03.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 18.03.2019 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 17.03.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 18.03.2019 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 18.03.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 18.03.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 18.03.2019 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 18.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 18.03.2019 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 14.03.2019 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 18.03.2019 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 18.03.2019 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 18.03.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 18.03.2019 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 18.03.2019 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 15.03.2019 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 18.03.2019 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 18.03.2019 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 18.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 18.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 18.03.2019 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 17.03.2019 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 18.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 15.03.2019 3.1
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 18.03.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 18.03.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 18.03.2019 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 18.03.2019 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 18.03.2019 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 18.03.2019 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 15.03.2019 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 18.03.2019 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 18.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 18.03.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 17.03.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.03.2019 1.4
363 Elveli - Finnerud 18.03.2019 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 18.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 18.03.2019 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 18.03.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 15.03.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 15.03.2019 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 13.03.2019 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 14.03.2019 5.9
127 Hammeren - Skar 18.03.2019 4.4
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 08.03.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 18.03.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 18.03.2019 2.1
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 15.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 17.03.2019 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 18.03.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 18.03.2019 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 18.03.2019 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 17.03.2019 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 13.03.2019 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 18.03.2019 1.1
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 17.03.2019 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 18.03.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 17.03.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.03.2019 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 17.03.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 18.03.2019 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 18.03.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 17.03.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 18.03.2019 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 15.03.2019 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 14.03.2019 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 11.03.2019 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 18.03.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 18.03.2019 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 03.03.2019 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 18.03.2019 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 18.03.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 18.03.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 18.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 17.03.2019 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 18.03.2019 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 18.03.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 14.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 14.03.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 14.03.2019 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 13.03.2019 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 18.03.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 14.03.2019 3.1
1459 Lunner - Lunner barneskole 14.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 14.03.2019 0.7
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 18.03.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 18.03.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 18.03.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 14.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 14.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.03.2019 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 18.03.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 18.03.2019 7.5
106 Stryken - Stålmyra 18.03.2019 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 15.03.2019 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 18.03.2019 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 18.03.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 18.03.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 14.03.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 18.03.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 18.03.2019 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 16.03.2019 3.5
236 Ølja rundt 18.03.2019 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 17.03.2019 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 14.03.2019 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 26.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 16.03.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 18.03.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 17.03.2019 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 01.02.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 08.12.2018 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 16.03.2019 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 16.03.2019 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 16.03.2019 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 16.03.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 18.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 18.03.2019 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 17.03.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 18.03.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 16.03.2019 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 18.03.2019 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 18.03.2019 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 17.03.2019 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 17.03.2019 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 17.03.2019 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 16.03.2019 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 14.02.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 18.03.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 18.03.2019 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 18.03.2019 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 18.03.2019 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 17.03.2019 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 17.03.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 15.03.2019 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 17.03.2019 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 18.03.2019 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 18.03.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 18.03.2019 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 15.03.2019 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2019 1.2
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 16.03.2019 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 17.03.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 18.03.2019 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 17.03.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 18.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 18.03.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 17.03.2019 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 15.03.2019 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 17.03.2019 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 15.03.2019 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 17.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 17.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 18.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 17.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 17.03.2019 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.03.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 18.03.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 17.03.2019 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 17.03.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 17.03.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 18.03.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 13.03.2019 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 18.03.2019 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 18.03.2019 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 18.03.2019 3.0
261 Myrdammen - Setertjernstua 12.03.2019 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen 12.03.2019 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 18.03.2019 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 18.03.2019 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 17.03.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 18.03.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 18.03.2019 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.03.2019 2.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 17.03.2019 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 18.03.2019 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 13.03.2019 2.3
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 14.03.2019 4.1
170 Smørhullet - Petersbråtan 18.03.2019 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 10.03.2019 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 18.03.2019 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 13.03.2019 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 17.03.2019 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 14.03.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 18.03.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 14.03.2019 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 15.02.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 14.03.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 18.03.2019 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 1.8
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 14.03.2019 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 18.03.2019 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 18.03.2019 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 14.03.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 14.03.2019 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.03.2019 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 14.03.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 17.03.2019 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 18.03.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 14.03.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 14.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 14.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
943 Skotburunden 17.03.2019 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 14.03.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 14.03.2019 3.8
177 Sværsvann - Myrer 14.03.2019 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 24.02.2019 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 15.03.2019 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 15.03.2019 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 08.02.2019 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 25.02.2019 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 17.03.2019 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 16.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 02.02.2019 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 16.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 17.03.2019 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 17.03.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 15.03.2019 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 17.03.2019 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 13.02.2019 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 16.03.2019 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 17.03.2019 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 09.03.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 09.03.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 09.03.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 09.03.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 13.03.2019 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2019 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 13.03.2019 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 23.03.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 12.02.2019 3.1
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2019 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2019 1.2
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 14.02.2019 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 13.03.2019 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 22.02.2019 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 08.02.2019 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 11.03.2019 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 11.03.2019 2.4
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 18.03.2019 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 11.03.2019 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2019 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 08.02.2019 9.3
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 18.03.2019 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 11.03.2019 1.9
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 14.03.2019 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 11.03.2019 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 08.03.2019 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 11.03.2019 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 14.03.2019 1.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 18.03.2019 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 14.03.2019 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 14.03.2019 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 10.03.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 18.03.2019 6.4
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 11.03.2019 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 18.03.2019 3.2
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 13.03.2019 1.6
640 Nordre Oppdalen - Koperud 15.03.2019 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 15.03.2019 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 11.03.2019 1.9
1366 Skøyen - Skytebanen 11.03.2019 0.9
1333 Skøyenrunden 11.03.2019 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 14.03.2019 2.3
1106 Steinsjørunden 17.03.2019 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Koperud 15.03.2019 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 17.03.2019 1.5
Gjøvik, Toten og Land
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 18.03.2019 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 14.03.2019 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 16.03.2019 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.03.2019 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 14.03.2019 4.7
626 Dempesætra - Kalverudsætra 14.03.2019 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 15.03.2019 4.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 18.03.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 18.03.2019 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2019 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 14.03.2019 1.9
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 18.03.2019 1.7
656 Flutua - Svearoa 18.03.2019 3.0
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 14.03.2019 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 14.03.2019 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 14.03.2019 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 18.03.2019 1.0
604 Grindlirunden 18.03.2019 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 14.03.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 14.03.2019 4.1
530 Haug - Blivgodt 18.03.2019 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 18.03.2019 1.2
538 Hornås - Stangstua 15.03.2019 2.3
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 14.03.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 14.03.2019 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 14.03.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 14.03.2019 8.0
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 18.03.2019 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 18.03.2019 1.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 14.03.2019 1.4
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 18.03.2019 1.6
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 14.03.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 14.03.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 14.03.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 14.03.2019 2.2
628 Linnerud - Puttmyra 14.03.2019 1.5
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 14.03.2019 5.8
1492 Lysløypa på Biristrand 18.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 14.03.2019 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 15.03.2019 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 14.03.2019 11.1
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 18.03.2019 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 14.03.2019 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 15.03.2019 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 14.03.2019 10.0
579 Lysløype Skjeskroken 14.03.2019 2.6
521 Løypene på Glæstadhøgda 08.01.2019 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 15.03.2019 8.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 18.03.2019 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 18.03.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 18.03.2019 3.3
629 Puttmyra - Skihytta 14.03.2019 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 18.03.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 18.03.2019 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 18.03.2019 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 14.03.2019 4.4
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 16.03.2019 10.3
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 18.03.2019 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 18.03.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra 18.03.2019 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 27.03.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 15.03.2019 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 14.03.2019 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 14.03.2019 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 18.03.2019 4.1
539 Skistua - Lundstein 14.03.2019 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 14.03.2019 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 18.03.2019 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 18.03.2019 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 18.03.2019 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 14.03.2019 6.0
534 Stakamyra - Skistua 17.03.2019 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 14.03.2019 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 18.03.2019 3.3
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 18.03.2019 1.4
549 Torvmyra - Veset 14.03.2019 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 14.03.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 14.03.2019 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 14.03.2019 9.6
568 Vesterås - Torvmyra 16.03.2019 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 18.03.2019 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.03.2019 2.9
Hurdal - Feiring
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 17.03.2019 1.9
965 Kinna - Vingerdalstua 17.03.2019 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 21.02.2019 3.4
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 15.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 13.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 14.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 14.03.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 14.03.2019 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 14.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 18.03.2019 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 18.03.2019 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 18.03.2019 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 18.03.2019 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 14.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 14.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 14.03.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 14.03.2019 0.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.0
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 25.02.2019 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 15.03.2019 9.2
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 15.03.2019 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 17.03.2019 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 11.02.2019 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 15.03.2019 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 15.03.2019 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 30.01.2019 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 15.03.2019 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 16.03.2019 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 16.03.2019 9.8

676 løyper vist, totalt 2397.1 km.