Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Veståsen - Ådalen

Kommer

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Veståsen - Ådalen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ytre Ådal
Ytre Ådal er strekningen fra Nymoen og Vågård via Hallingby langs østsiden av Ådalselva og vestsiden av Hovseterhøgda, nord til Bergsund og Samsjøen på grensen mot Jevnaker.
1681 Grønvoll rundløype 00.00. 0 14.0
1680 Lysløypa i Hallingby 00.00. 0 1.3
1682 Møltemyra rundløype 00.00. 0 16.6
1692 Somdalenløypa 00.00. 0 18.0
Øvre Ådal
Øvre Ådal er strekningen fra Bergsund via Ringmoen og nordover langs østsiden av Sperillen og Begna, på begge sider av E16, via Nes i Ådal og til fylkesgrensen mot Innlandet i nord. I øst inkluderer dette deler av det naturskjønne området Fjorda og området nordenfor til Tørrsjøen.
1683 Lysløypa på Ringmoen 00.00. 0 1.2
1684 Ringmoen rundløype 00.00. 0 6.7

6 løyper vist, totalt 57.8 km.