Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 20.01.2021 5.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.01.2021 5.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 20.01.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 15.01.2021 7.5
106 Stryken - Stålmyra 16.01.2021 4.5
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 15.01.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 01.03.2020 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 15.01.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 08.01.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 21.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 15.01.2021 1.1
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 20.01.2021 5.2
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 19.01.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.01.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø 15.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 15.01.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 15.01.2021 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 21.01.2021 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 15.01.2021 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.01.2021 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 21.01.2021 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 15.01.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 19.01.2021 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 15.01.2021 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 15.01.2021 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 15.01.2021 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 20.01.2021 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.01.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 20.01.2021 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
236 Ølja rundt 20.01.2021 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 15.01.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 14.01.2021 4.3
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 20.01.2021 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 11.01.2021 6.6
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 15.01.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 15.01.2021 0.7

48 løyper vist, totalt 191.7 km.