Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 30.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 30.03.2019 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 10.04.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 02.12.2019 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 03.12.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 03.04.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 18.11.2019 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 02.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 03.12.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 02.12.2019 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 05.12.2019 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 02.12.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 28.03.2019 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 28.11.2019 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1435 Gaustad - Tuggerud 22.03.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 11.11.2019 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 29.03.2019 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 15.04.2019 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 07.04.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 03.04.2019 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.12.2019 5.9
583 Tuggerud - Sognsvann 04.12.2019 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 10.04.2019 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 02.12.2019 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 30.03.2019 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 18.04.2019 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 29.11.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 30.03.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 02.12.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 30.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
675 Dausjøen - Mobekken 17.03.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.03.2019 5.9
678 Hammeren - Sander 26.03.2019 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen 26.03.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 26.03.2019 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 30.03.2019 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 17.03.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 29.03.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 31.03.2019 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 13.04.2019 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 13.04.2019 2.5
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 29.03.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 13.04.2019 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 31.03.2019 2.6
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1482 Fredrikstad - Fløyta 19.04.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 15.03.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 16.04.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 29.03.2019 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 19.04.2019 4.0

85 løyper vist, totalt 235.4 km.