Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 06.03.2020 6.9
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
463 Damvann - Mikkelsbonn 03.04.2020 2.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 04.04.2020 2.0
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 04.04.2020 5.1
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 13.03.2020 7.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 08.03.2020 2.3
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 20.03.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 12.04.2020 2.7
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
472 Bergsmarka - Solli 05.03.2020 1.7
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 05.03.2020 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 03.04.2020 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 05.03.2020 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 03.04.2020 3.4
411 Solli - Vestlia 21.03.2020 1.2
Lierdalen
Beskrivelse kommer
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
319 Heia - Bergsmarka 16.12.2019 2.5
320 Kraft - Oppsalsetra 05.03.2020 2.8
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 05.03.2020 2.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 09.03.2020 3.9
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 25.12.2019 4.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 06.03.2020 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
41 Tveiter - Furuholmen 04.03.2020 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 05.03.2020 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 06.03.2020 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5

41 løyper vist, totalt 130.9 km.