Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1237 Torshovdalen 19.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 22.02.2018 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
214 Siggerud - Holen 19.02.2018 1.7
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 22.02.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 22.02.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 22.02.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 20.02.2018 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 22.02.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 22.02.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.02.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 22.02.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 22.02.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.02.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 22.02.2018 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 22.02.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 22.02.2018 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 22.02.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 20.02.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.02.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 22.02.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 09.03.2017 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 19.02.2018 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 22.02.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 22.02.2018 2.6
694 Rustadsaga - Skullerudstua 22.02.2018 1.3
171 Skullerudstua - Olavsmyr 22.02.2018 0.0
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 22.02.2018 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 22.02.2018 1.9
1054 Valstadløypa 19.02.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 22.02.2018 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 19.02.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 22.02.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.01.2018 3.0
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.02.2018 4.6
811 Nordby skole - Myrdammen 19.02.2018 1.1
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 20.02.2018 3.3
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 22.02.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 22.02.2018 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 19.02.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 22.02.2018 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.02.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 22.02.2018 1.8
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 21.02.2018 5.0
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 14.02.2018 3.7
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 21.02.2018 0.7
247 Sandbakken P - Krokhol 22.02.2018 4.3
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 21.02.2018 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 22.02.2018 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 22.02.2018 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 19.02.2018 5.9
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2018 4.5
Streifinn - Vengsveien
645 Klokkertorvet - Finland 20.02.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 20.02.2018 2.0
630 Streifinn - Myrdammen 21.02.2018 7.1
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 21.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 20.02.2018 9.6
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 20.02.2018 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 20.02.2018 4.8
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 19.02.2018 4.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 20.02.2018 7.2
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 20.02.2018 5.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2

73 løyper vist, totalt 243.4 km.