Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Follomarka

Det er to maskiner i dette området. Ås kommune har en maskin som kjøres av løypebas fra Skiforeningen. Denne maskinen preparerer i området fra Vestby i syd, lysløypa ved Universitetet i vest, Holstad i nord og Kroer i øst. Lysløypene på Ås prepareres etter behov når det er nok snø. Løypemaskinen er stasjonert i industriområdet i Ås sentrum, og preparering starter normalt herfra.

Drøbak: Drøbak og Frogn ILs maskin i området preparerer fra Saga i syd, lysløypa i Drøbak i vest og Bølerhytta i nord. Løypemaskinen er stasjonert ved lysløypa i Drøbak og kjøres av DFIL med støtte fra Frogn kommune og Skiforeningen. Preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Drøbak prepareres normalt hver dag så lenge det er nok snø.

Vestby: Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper, medregnet fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka og nordover, inn i Frogn kommune og Ås kommune.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Follomarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Drøbak - Frogn
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 16.02.2018 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 17.02.2018 5.9
588 Ottarsrud - Røys 16.02.2018 13.0
194 Store og lille Sagarunden 16.02.2018 11.0
Vestby - Hølen - Son
856 Lysløypa i Son 20.02.2018 3.7
Ås - Kroer
587 Kroerløypa 20.02.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 19.02.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 19.02.2018 5.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 20.02.2018 1.5
197 Vestbyrunden 19.02.2018 10.3
593 Ås - Kråkstad 20.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 20.02.2018 4.1
Nordre Frogn
Området øst for Midtveien/Agnorveien og sør for Burmaveien
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2018 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2018 5.2
Mossemarka nord
870 Ishavet rundt 16.02.2018 6.7
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 21.02.2018 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 21.02.2018 2.1
871 Svartdalsåsløypa 21.02.2018 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2018 2.9
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.01.2018 2.8
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 21.02.2018 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 21.02.2018 2.4
Mossemarka sør
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 21.02.2018 4.2
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 21.02.2018 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 21.02.2018 3.6

29 løyper vist, totalt 153.3 km.