Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Follomarka

Det er to maskiner i dette området. Ås kommune har en maskin som kjøres av løypebas fra Skiforeningen. Denne maskinen preparerer i området fra Vestby i syd, lysløypa ved Universitetet i vest, Holstad i nord og Kroer i øst. Lysløypene på Ås prepareres etter behov når det er nok snø. Løypemaskinen er stasjonert i industriområdet i Ås sentrum, og preparering starter normalt herfra.

Drøbak: Drøbak og Frogn ILs maskin i området preparerer fra Saga i syd, lysløypa i Drøbak i vest og Bølerhytta i nord. Løypemaskinen er stasjonert ved lysløypa i Drøbak og kjøres av DFIL med støtte fra Frogn kommune og Skiforeningen. Preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Drøbak prepareres normalt hver dag så lenge det er nok snø.

Vestby: Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper, medregnet fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka og nordover, inn i Frogn kommune og Ås kommune.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Follomarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Drøbak - Frogn
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 01.04.2018 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 14.03.2018 5.9
588 Ottarsrud - Røys 26.03.2018 13.0
194 Store og lille Sagarunden 26.03.2018 11.0
Vestby - Hølen - Son
856 Lysløypa i Son 03.03.2018 3.7
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 26.02.2018 3.0
Ås - Kroer
587 Kroerløypa 17.03.2018 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 27.03.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 27.03.2018 5.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 27.03.2018 1.5
197 Vestbyrunden 27.03.2018 10.3
593 Ås - Kråkstad 07.03.2018 10.0
199 Ås -Trampen 27.03.2018 4.1
Nordre Frogn
Området øst for Midtveien/Agnorveien og sør for Burmaveien
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 14.03.2018 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 14.03.2018 5.2
Mossemarka nord
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5

18 løyper vist, totalt 112.3 km.