Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
Beskrivelse kommer
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 02.03.2021 2.7
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] 00.00. 0 2.8
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 06.03.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 28.02.2021 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt 03.02.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen 06.03.2021 0.1
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 28.02.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 06.03.2021 1.1
1566 Løvlia - Lauvliflaka 06.03.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia 06.03.2021 2.3
1464 Skamræk - Storflåtan 28.02.2021 3.5
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 05.03.2021 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 27.02.2021 2.3
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 06.03.2021 1.7
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 21.02.2021 6.9
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 05.03.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 06.03.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 06.03.2021 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 06.03.2021 3.5
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 2.9
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 19.01.2021 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.02.2021 8.1
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
Beskrivelse kommer
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 02.03.2021 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 05.03.2021 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 02.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 02.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 02.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.02.2021 7.5
988 Tobonn - By 05.03.2021 1.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
236 Ølja rundt 03.03.2021 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 05.03.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 05.03.2021 4.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 05.03.2021 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 05.03.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 05.03.2021 3.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.03.2021 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 05.03.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 05.03.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.03.2021 2.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 05.03.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 05.03.2021 2.7

50 løyper vist, totalt 200.5 km.