Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Ringkollen og omegn
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.01.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.01.2019 12.5
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.01.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2018 1.8
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.01.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
458 Skileik på Ringkollen 16.01.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 18.01.2019 6.0
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 09.01.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.01.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 18.01.2019 3.5
Kleivstua - Løvlia
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 17.01.2019 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 21.01.2019 2.3
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 21.01.2019 1.7
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.04.2018 6.9
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 21.01.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 21.01.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 21.01.2019 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 21.01.2019 3.5
Lommedalen
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 20.01.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 20.01.2019 1.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
236 Ølja rundt 18.01.2019 7.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.01.2019 7.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.01.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.01.2019 3.6
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 18.01.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 17.01.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.01.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7

40 løyper vist, totalt 174.7 km.