Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.01.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 21.01.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 21.01.2019 5.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 17.01.2019 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.01.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 17.01.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 17.01.2019 7.5
106 Stryken - Stålmyra 18.01.2019 4.5
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 18.01.2019 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 16.01.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 17.01.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 17.01.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 17.01.2019 1.1
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 20.01.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 19.01.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 16.01.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 18.01.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 17.01.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 20.01.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 16.01.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 21.01.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 18.01.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 16.01.2019 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 20.01.2019 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 09.01.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 16.01.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 19.01.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 19.01.2019 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.01.2019 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.01.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 18.01.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.01.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
221 Gjerdingen rundt 19.01.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
236 Ølja rundt 18.01.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 17.01.2019 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 17.01.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
Hakadal - Nittedal
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 18.01.2019 6.6
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 18.01.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 18.01.2019 0.7

47 løyper vist, totalt 196.3 km.