Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
384 Harestua - Råsjøkrysset 30.03.2019 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 30.03.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 29.03.2019 5.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 20.11.2019 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 20.11.2019 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 13.04.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 29.03.2019 7.5
106 Stryken - Stålmyra 19.04.2019 4.5
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 29.03.2019 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 21.03.2019 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 17.11.2019 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 31.03.2019 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 16.04.2019 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2019 1.1
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 17.11.2019 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 17.11.2019 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 17.11.2019 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 31.03.2019 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 24.03.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 17.11.2019 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 17.11.2019 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 19.04.2019 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 17.11.2019 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 17.11.2019 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 27.03.2019 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 17.11.2019 1.7
103 Bislingen rundløype 17.11.2019 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 17.11.2019 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 07.04.2019 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 12.04.2019 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 19.04.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 17.11.2019 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.04.2019 6.6
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1459 Lunner - Lunner barneskole 24.03.2019 1.6
1458 Lunner - Ringen 24.03.2019 0.7

46 løyper vist, totalt 186.3 km.