Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 19.04.2018 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 25.03.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 25.03.2018 5.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 07.04.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 30.04.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 03.05.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 03.05.2018 7.5
106 Stryken - Stålmyra 22.04.2018 4.5
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 25.04.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 06.04.2018 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 17.04.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 13.04.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 13.04.2018 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.04.2018 1.1
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 06.05.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 06.04.2018 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 04.05.2018 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 28.03.2018 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 13.03.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 17.04.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 17.04.2018 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 13.04.2018 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 17.04.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 13.04.2018 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 13.04.2018 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 06.04.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 10.04.2018 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 06.04.2018 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 20.04.2018 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 13.04.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 22.04.2018 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 19.04.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 03.05.2018 2.5
221 Gjerdingen rundt 19.04.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
236 Ølja rundt 14.04.2018 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 08.04.2018 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 06.04.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
Hakadal - Nittedal
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.04.2018 6.6
Grindvoll
1459 Lunner - Lunner barneskole 13.03.2018 1.6
1458 Lunner - Ringen 23.03.2018 0.7

47 løyper vist, totalt 196.3 km.