Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 20.02.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.02.2018 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 22.02.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 20.02.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 20.02.2018 4.5
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 22.02.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 22.02.2018 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 22.02.2018 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 20.02.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 22.02.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 22.02.2018 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 20.02.2018 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 22.02.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 22.02.2018 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 22.02.2018 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 22.02.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 22.02.2018 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 22.02.2018 3.1
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 22.02.2018 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.02.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 21.02.2018 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 20.02.2018 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 21.02.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 21.02.2018 2.5
221 Gjerdingen rundt 19.02.2018 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 20.02.2018 2.9
236 Ølja rundt 22.02.2018 7.0
Stryken - Harestua
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.02.2018 3.0
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 19.02.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 16.02.2018 5.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 20.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.02.2018 7.0
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 21.02.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 20.02.2018 7.5
106 Stryken - Stålmyra 20.02.2018 4.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 19.02.2018 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 21.02.2018 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 22.02.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
Hakadal - Nittedal
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.02.2018 6.6

42 løyper vist, totalt 176.5 km.