Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 14.03.2020 5.0
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 22.03.2020 5.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 08.03.2020 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 08.03.2020 7.5
106 Stryken - Stålmyra 06.03.2020 4.5
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 14.03.2020 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 01.03.2020 4.8
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 20.03.2020 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 06.03.2020 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 06.03.2020 4.5
1453 Kalvsjøhagen 06.03.2020 1.1
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 20.04.2020 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 08.04.2020 2.2
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 17.04.2020 5.2
1369 Ringen - Kalvsjø 04.03.2020 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 25.12.2019 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 09.04.2020 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 03.04.2020 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 12.04.2020 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 09.04.2020 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 25.03.2020 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 11.03.2020 3.5
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
104 Bislingen - Grønntjern 17.04.2020 1.7
103 Bislingen rundløype 12.04.2020 3.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 08.04.2020 3.1
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 25.03.2020 2.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 09.04.2020 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 13.03.2020 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 02.04.2020 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 28.03.2020 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
236 Ølja rundt 03.03.2020 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 20.03.2020 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 12.04.2020 4.3
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 13.03.2020 2.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 06.03.2020 6.6
Grindvoll
Beskrivelse kommer
1459 Lunner - Lunner barneskole 04.03.2020 1.6
1458 Lunner - Ringen 04.03.2020 0.7

48 løyper vist, totalt 191.7 km.