Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 13.04.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 13.04.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 31.03.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 23.03.2018 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.03.2018 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2018 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 21.04.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 02.03.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 26.03.2018 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.03.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 25.04.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 24.04.2018 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 06.04.2018 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 15.04.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 26.03.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 31.03.2018 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 31.03.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.04.2018 5.3
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.04.2018 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.04.2018 3.7
583 Tuggerud - Sognsvann 18.04.2018 1.2
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 21.04.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
363 Elveli - Finnerud 13.04.2018 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 14.04.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.04.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 06.04.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 06.04.2018 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 14.04.2018 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 06.04.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.04.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 15.04.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 15.04.2018 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 06.04.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
Maridalen
675 Dausjøen - Mobekken 10.04.2018 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
678 Hammeren - Sander 11.04.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 11.04.2018 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen 12.04.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 12.04.2018 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.04.2018 1.7
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 10.04.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 10.04.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 28.03.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 16.04.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 06.04.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 10.04.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2018 2.5
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
1466 Bærum idrettspark 00.00. 0 1.4
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1468 Gjønnesjordet 00.00. 0 1.3
1241 Lysløypa på Brannfjell 21.03.2018 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 20.03.2018 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 21.03.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 20.03.2018 0.8
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.03.2018 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
1470 Veritasjordet 00.00. 0 1.1
Hakadal - Nittedal
1482 Fredrikstad - Fløyta 13.04.2018 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 20.04.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 25.04.2018 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.04.2018 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 14.04.2018 4.0

77 løyper vist, totalt 217 km.