Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
1607 Holmenkollrunden (V1) 00.00. 0 34.4
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 05.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.02.2021 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 20.02.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2021 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 05.03.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 16.02.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 16.02.2021 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 11.02.2021 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 05.03.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 05.03.2021 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 19.02.2021 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2021 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 19.02.2021 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 05.03.2021 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1435 Gaustad - Tuggerud 19.02.2021 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 02.03.2021 5.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 20.02.2021 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 18.02.2021 1.1
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 16.02.2021 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 20.02.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.03.2021 5.9
583 Tuggerud - Sognsvann 03.03.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 05.03.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 05.03.2021 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 05.03.2021 7.4
363 Elveli - Finnerud 19.02.2021 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 06.03.2021 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 05.03.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 05.03.2021 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 19.02.2021 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.03.2021 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 05.03.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 05.03.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.03.2021 2.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 05.03.2021 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 19.02.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 01.02.2021 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 03.03.2021 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 02.02.2021 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 18.02.2021 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 12.02.2021 1.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
675 Dausjøen - Mobekken 25.02.2021 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 19.02.2021 5.9
678 Hammeren - Sander 19.02.2021 3.3
660 Kjelsås - Monsetangen 19.02.2021 2.4
777 Kjelsås - Sander 19.02.2021 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 18.02.2021 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 25.02.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 26.02.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 05.03.2021 3.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 05.03.2021 5.1
672 Movatn - Skillingsdalen 05.03.2021 2.5
676 Sander - Dausjøen 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen 19.02.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 02.03.2021 2.5
1629 Skar - Vaggesteinåsen 00.00. 0 1.8
141 Skillingsdalen - Sinober 05.03.2021 2.6
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.02.2021 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 04.03.2021 1.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
1237 Torshovdalen 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken 04.03.2021 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1482 Fredrikstad - Fløyta 05.03.2021 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 24.02.2021 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 05.03.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 05.03.2021 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 04.03.2021 4.0
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1630 Skrukli stasjon - Lomvika 00.00. 0 2.6

88 løyper vist, totalt 274.4 km.