Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 18.01.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 13.04.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 21.01.2019 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 22.01.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 22.01.2019 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 21.01.2019 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 08.01.2019 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 08.01.2019 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 21.01.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 21.01.2019 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 21.01.2019 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 21.01.2019 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 09.01.2019 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 11.01.2019 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 18.01.2019 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.03.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 16.01.2019 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.01.2019 5.3
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 22.01.2019 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 18.01.2019 3.7
583 Tuggerud - Sognsvann 22.01.2019 1.2
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 21.01.2019 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.01.2019 7.4
363 Elveli - Finnerud 19.01.2019 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 17.01.2019 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.01.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.01.2019 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 18.01.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 18.01.2019 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 18.01.2019 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 17.01.2019 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 19.01.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.01.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.3
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 08.01.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 15.04.2018 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 06.04.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 17.01.2019 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 06.04.2018 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 27.03.2018 1.7
Maridalen
675 Dausjøen - Mobekken 11.01.2019 1.4
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 22.03.2018 5.3
678 Hammeren - Sander 16.01.2019 3.3
127 Hammeren - Skar 16.01.2019 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen 21.01.2019 2.4
777 Kjelsås - Sander 16.01.2019 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.04.2018 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.01.2019 1.7
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 11.01.2019 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 21.01.2019 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 11.01.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 16.04.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 21.01.2019 2.5
676 Sander - Dausjøen 08.01.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 16.01.2019 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 21.01.2019 2.5
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
1466 Bærum idrettspark 18.01.2019 1.4
1235 Frognerparken 19.03.2018 1.8
1468 Gjønnesjordet 18.01.2019 1.3
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.01.2019 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 17.01.2019 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.01.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 17.01.2019 0.8
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1238 Tøyenparken 21.01.2019 1.5
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
1470 Veritasjordet 17.01.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
1482 Fredrikstad - Fløyta 16.01.2019 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 16.01.2019 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 22.01.2019 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 13.04.2018 3.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 20.12.2018 4.0

77 løyper vist, totalt 217 km.