Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 21.02.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 21.02.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 22.02.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.4
313 Bogstad - Bjørnsgard 21.02.2018 2.2
314 Bogstad - Lathus 21.02.2018 1.9
2 Frognerseteren - Heggehullet 22.02.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 20.02.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 22.02.2018 2.0
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 16.02.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 19.02.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 21.02.2018 2.1
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 22.02.2018 2.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 22.02.2018 8.1
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 21.02.2018 1.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 22.02.2018 2.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2018 2.0
Sognsvann - Ullevålseter
1435 Gaustad - Tuggerud 19.02.2018 1.3
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 22.02.2018 5.3
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 19.02.2018 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 22.02.2018 3.7
583 Tuggerud - Sognsvann 22.02.2018 1.2
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 19.02.2018 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 22.02.2018 7.4
363 Elveli - Finnerud 19.02.2018 2.8
438 Fløyta - Vensåsseter 20.02.2018 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 22.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 22.02.2018 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 20.02.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 20.02.2018 1.2
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 22.02.2018 3.2
4 Skansebakken - Lysedammene 22.02.2018 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 22.02.2018 4.9
218 Skrubbdal - Fløyta 20.02.2018 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 22.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 22.02.2018 2.3
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
364 Finnerud - Kobberhaughytta 22.02.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 19.02.2018 2.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 22.02.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 17.02.2018 3.1
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 21.02.2018 1.7
Maridalen
675 Dausjøen - Mobekken 22.02.2018 1.4
678 Hammeren - Sander 22.02.2018 3.3
127 Hammeren - Skar 19.02.2018 4.4
660 Kjelsås - Monsetangen 19.02.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 19.02.2018 3.4
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 21.02.2018 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 22.02.2018 1.7
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 22.02.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 19.02.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 19.02.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 22.02.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 22.02.2018 2.5
676 Sander - Dausjøen 19.02.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 19.02.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 29.12.2017 2.5
Parker og grøntområder
1235 Frognerparken 22.02.2018 1.8
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
1234 Rundløype Holmendammen 16.02.2018 1.1
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1236 Rundløype Voldsløkka 14.02.2018 1.5
1237 Torshovdalen 19.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 19.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 22.02.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 19.02.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 20.02.2018 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 21.02.2018 4.5
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 16.02.2018 4.0

71 løyper vist, totalt 206.4 km.