Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 18.03.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 18.03.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 18.03.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 18.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 18.03.2019 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 18.03.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 18.03.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 18.03.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 18.03.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 18.03.2019 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 18.03.2019 3.2
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 18.03.2019 0.9
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 15.03.2019 1.7
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 18.03.2019 0.8
1503 Triungsvann – Triungsvann V 15.03.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 18.03.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 18.03.2019 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 14.03.2019 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 18.03.2019 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 17.03.2019 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 15.03.2019 2.2
1549 Jansløkka - Berg 14.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 14.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 15.03.2019 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 18.03.2019 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 18.03.2019 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 14.03.2019 7.5
42 Lysløypa på Solvang 14.03.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 18.03.2019 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 18.03.2019 5.5
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 17.03.2019 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 18.03.2019 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 17.03.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 17.03.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 17.03.2019 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 14.03.2019 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 17.03.2019 1.1
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 17.03.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 17.03.2019 2.1
44 Solvang - Berg 14.03.2019 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 17.03.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 17.03.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 24.01.2019 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 10.03.2019 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 17.03.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 18.03.2019 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 18.03.2019 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 18.03.2019 4.0
1246 Øyevann - Damvann 17.03.2019 1.5
Krokskogen - Hole
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 18.03.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 18.03.2019 2.6
357 By - Greinehytta 18.03.2019 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 14.03.2019 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.03.2019 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 18.03.2019 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 18.03.2019 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 18.03.2019 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 14.03.2019 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 18.03.2019 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 18.03.2019 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 17.03.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 14.03.2019 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 18.03.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 18.03.2019 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 14.03.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 17.03.2019 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 18.03.2019 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 18.03.2019 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.03.2019 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 13.03.2019 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.03.2019 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 18.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 18.03.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 14.03.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 18.03.2019 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 18.03.2019 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.03.2019 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.03.2019 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 14.03.2019 3.2
1143 Svarten N - Langlia 14.03.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.03.2019 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.03.2019 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 18.03.2019 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 18.03.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 18.03.2019 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.03.2019 3.0
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 17.03.2019 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 18.03.2019 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 18.03.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 18.03.2019 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 18.03.2019 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 14.03.2019 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 14.03.2019 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 18.03.2019 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 12.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 13.03.2019 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 17.03.2019 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 17.03.2019 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 17.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 17.03.2019 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 18.03.2019 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.03.2019 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 18.03.2019 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 18.03.2019 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 18.03.2019 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 18.03.2019 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 18.03.2019 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 13.03.2019 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 18.03.2019 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 15.03.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 18.03.2019 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 18.03.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 18.03.2019 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 18.03.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 13.03.2019 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 18.03.2019 1.5
139 Solemskogen - Revlia 18.03.2019 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 08.03.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 18.03.2019 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 17.03.2019 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 18.03.2019 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 18.03.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 18.03.2019 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.03.2019 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 17.03.2019 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 18.03.2019 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 18.03.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 18.03.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 17.03.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 17.03.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 18.03.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 14.03.2019 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 18.03.2019 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 17.03.2019 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 18.03.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 18.03.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 17.03.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.03.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 18.03.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 18.03.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 18.03.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 17.03.2019 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 18.03.2019 2.5
1454 Musejordet 17.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 18.03.2019 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 18.03.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 18.03.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 18.03.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 18.03.2019 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 18.03.2019 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.03.2019 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 21.02.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 17.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 18.03.2019 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 17.03.2019 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 18.03.2019 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 18.03.2019 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 18.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 18.03.2019 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 18.03.2019 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 14.03.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 14.03.2019 2.1
1479 Kinge skileik 15.03.2019 0.5
1478 Kingerunden 15.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 15.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 15.03.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 14.03.2019 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 18.03.2019 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.03.2019 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 14.03.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 14.03.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 15.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 15.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 15.03.2019 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.03.2019 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 14.03.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 18.03.2019 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 18.03.2019 6.0
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 18.03.2019 4.3
1428 Bergdalsvegen 15.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 18.03.2019 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 18.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 18.03.2019 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 18.03.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani 16.03.2019 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 15.03.2019 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 07.03.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 17.03.2019 3.5
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 18.03.2019 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 16.03.2019 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 18.03.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 24.02.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 18.03.2019 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 14.03.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 17.03.2019 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 17.03.2019 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 16.03.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 18.03.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 11.02.2019 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 17.03.2019 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 18.03.2019 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 18.03.2019 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 18.03.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 18.03.2019 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 18.03.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 17.03.2019 3.9
1088 Lysløype Preståsen 14.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 18.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.03.2019 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 18.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 14.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 16.03.2019 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 18.03.2019 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 17.03.2019 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 16.03.2019 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 18.03.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 18.03.2019 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 18.03.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 18.03.2019 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 18.03.2019 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 18.03.2019 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 18.03.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 18.03.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 18.03.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 17.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 17.03.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 08.03.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 18.03.2019 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 18.03.2019 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 18.03.2019 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 18.03.2019 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 18.03.2019 3.4
807 Lysløypa Kurland 18.03.2019 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 13.03.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.03.2019 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 18.03.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 18.03.2019 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 18.03.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 18.03.2019 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 13.03.2019 2.1
1051 Morterudveien 18.03.2019 0.8
813 Rundløypene på Hektnersletta 14.03.2019 3.2
644 Skillebekk - Finland 13.03.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 13.03.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 13.03.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 18.03.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 21.02.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2019 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 18.03.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 18.03.2019 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.03.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 17.03.2019 5.0
837 Flisløypa 15.03.2019 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 17.03.2019 4.4
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 15.03.2019 0.9
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 02.02.2019 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 17.03.2019 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 18.03.2019 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 09.03.2019 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 09.03.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 14.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 14.03.2019 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 11.03.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 18.03.2019 2.9
1294 Buhammeren rundt 15.03.2019 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 14.03.2019 2.1
1296 Børmarkenrunden 15.03.2019 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 14.03.2019 2.0
1287 Fjordvang - Betel 14.03.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 14.03.2019 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 14.03.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 14.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 18.03.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 17.03.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 18.03.2019 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 15.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 14.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 09.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 15.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 14.03.2019 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 18.03.2019 3.0
1297 Lunnerrunden vest 15.03.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 15.03.2019 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 18.03.2019 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 18.03.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 18.03.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 18.03.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 18.03.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 18.03.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 18.03.2019 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 18.03.2019 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 17.03.2019 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 18.03.2019 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 18.03.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 18.03.2019 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 22.02.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 15.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 17.03.2019 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 04.02.2019 0.8
1524 Rundløype Grymyr 14.03.2019 4.9
1099 Rundløype Sanne skole 14.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 09.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 17.03.2019 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 18.03.2019 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 15.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 17.03.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 14.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 15.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 14.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 14.03.2019 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 17.03.2019 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 09.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 14.03.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 18.03.2019 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 22.02.2019 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 18.03.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 18.03.2019 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 16.03.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 16.03.2019 1.8
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 14.03.2019 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 14.03.2019 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 14.03.2019 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.03.2019 7.2
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 14.03.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 18.03.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 18.03.2019 4.4
1497 Lysløypa i Biri 14.03.2019 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 18.03.2019 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 13.03.2019 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 18.03.2019 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 14.03.2019 7.8
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 17.03.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 18.03.2019 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 13.03.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 13.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 13.02.2019 4.3
554 Raufoss skistadion 18.03.2019 2.7
1494 Roset - Roland 18.03.2019 1.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 01.03.2019 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 14.03.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 17.03.2019 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 14.03.2019 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 16.03.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.03.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 11.03.2019 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 17.03.2019 0.7
582 Vind skistadion 14.03.2019 3.0
542 Øverby skistadion 18.03.2019 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 17.03.2019 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 17.03.2019 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 17.03.2019 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 17.03.2019 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 17.03.2019 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 17.03.2019 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 17.03.2019 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 17.03.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 14.03.2019 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 09.03.2019 2.7
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2019 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 16.03.2019 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 09.03.2019 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 03.02.2019 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 18.03.2019 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 16.03.2019 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 09.03.2019 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 09.03.2019 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 16.03.2019 3.7
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.03.2019 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 15.03.2019 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 15.03.2019 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 15.03.2019 1.4
1495 Holokampen rundt 25.02.2019 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 08.03.2019 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 15.03.2019 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 15.03.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.03.2019 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 25.02.2019 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 16.03.2019 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 16.03.2019 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 30.01.2019 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 18.03.2019 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.03.2019 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.03.2019 2.3
1444 Narumsrunden 16.03.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden 16.03.2019 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 31.01.2019 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 25.02.2019 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 15.03.2019 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 13.02.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 31.01.2019 6.8
1442 Smebyrunden 16.03.2019 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.03.2019 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 25.02.2019 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2

452 løyper vist, totalt 1682.8 km.