Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 31.03.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 18.03.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 18.03.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 30.03.2019 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 18.03.2019 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 09.04.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 22.03.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 22.03.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 31.03.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.04.2019 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 24.03.2019 3.2
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 31.03.2019 0.9
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 15.03.2019 1.7
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 31.03.2019 0.8
1503 Triungsvann – Triungsvann V 15.03.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 24.03.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 30.03.2019 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 16.04.2019 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 17.04.2019 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 01.04.2019 2.2
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 16.04.2019 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 02.04.2019 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 08.04.2019 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 17.04.2019 7.5
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 25.03.2019 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 03.04.2019 5.5
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 12.04.2019 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 17.04.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 17.04.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 17.04.2019 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 29.03.2019 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 28.03.2019 1.1
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 04.04.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 17.04.2019 2.1
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 12.04.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 12.04.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 24.01.2019 1.1
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 29.03.2019 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 02.04.2019 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 16.04.2019 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 07.04.2019 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 16.04.2019 4.0
1246 Øyevann - Damvann 16.04.2019 1.5
Krokskogen - Hole
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 20.04.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 10.04.2019 2.6
357 By - Greinehytta 17.04.2019 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 29.03.2019 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 15.04.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2019 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 17.04.2019 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.04.2019 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 12.04.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 05.04.2019 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 31.03.2019 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 21.04.2019 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.04.2019 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.04.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.04.2019 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.04.2019 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.04.2019 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.04.2019 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 12.04.2019 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 05.04.2019 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.04.2019 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 24.03.2019 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 04.04.2019 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 04.04.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 04.04.2019 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 27.03.2019 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 03.04.2019 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 19.03.2019 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 28.03.2019 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 19.03.2019 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 26.04.2019 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.03.2019 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 23.03.2019 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 08.04.2019 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 26.03.2019 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 06.04.2019 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 14.04.2019 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 29.03.2019 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 03.04.2019 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 02.04.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 30.03.2019 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 22.03.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 12.04.2019 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 08.04.2019 1.5
139 Solemskogen - Revlia 08.04.2019 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 20.03.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 04.04.2019 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 18.04.2019 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 01.04.2019 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 24.04.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.04.2019 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.04.2019 1.0
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 30.03.2019 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 13.04.2019 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 19.04.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 12.04.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 05.04.2019 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 18.04.2019 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 30.03.2019 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 13.04.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 19.04.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 11.04.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 08.04.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 16.04.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 15.04.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 30.03.2019 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 08.04.2019 2.5
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 13.04.2019 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 09.04.2019 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 11.04.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 08.04.2019 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 28.03.2019 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.04.2019 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 19.04.2019 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 08.04.2019 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 24.04.2019 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 20.04.2019 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 05.04.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 19.03.2019 2.1
1479 Kinge skileik 22.03.2019 0.5
1478 Kingerunden 22.03.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 22.03.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 22.03.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 31.03.2019 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 16.04.2019 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [Myllsliveien] 24.04.2019 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 05.04.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 09.04.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 22.03.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 22.03.2019 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 19.04.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.04.2019 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 24.04.2019 6.0
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 25.03.2019 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 20.04.2019 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 02.04.2019 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 24.04.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani 23.03.2019 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 21.04.2019 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 07.03.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 02.02.2019 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 23.04.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 24.02.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 24.04.2019 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 16.04.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.04.2019 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 02.04.2019 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 21.04.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 11.02.2019 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 22.03.2019 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 27.03.2019 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 16.04.2019 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 02.04.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 30.03.2019 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 24.04.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 12.04.2019 3.9
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 23.04.2019 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 23.03.2019 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 11.04.2019 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 22.03.2019 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 23.03.2019 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 24.04.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 10.04.2019 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 20.04.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 20.04.2019 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 24.04.2019 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 27.03.2019 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 24.04.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 23.04.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 21.04.2019 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 25.03.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 18.03.2019 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 27.03.2019 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 18.04.2019 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 21.03.2019 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 26.03.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 22.03.2019 3.4
807 Lysløypa Kurland 21.03.2019 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 23.03.2019 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 26.03.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 26.03.2019 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 30.03.2019 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 22.03.2019 2.1
1051 Morterudveien 26.03.2019 0.8
813 Rundløypene på Hektnersletta 14.03.2019 3.2
644 Skillebekk - Finland 22.03.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 22.03.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 22.03.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 21.03.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 21.02.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2019 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 07.04.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 02.04.2019 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 14.03.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 21.03.2019 5.0
837 Flisløypa 15.03.2019 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 01.04.2019 4.4
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 15.03.2019 0.9
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 02.02.2019 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 23.03.2019 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 18.03.2019 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 19.03.2019 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 19.03.2019 2.5
1288 Betel - Moger 28.03.2019 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 22.03.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 16.04.2019 2.9
1294 Buhammeren rundt 24.03.2019 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 25.03.2019 2.1
1296 Børmarkenrunden 18.03.2019 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 22.03.2019 2.0
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.03.2019 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 24.03.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 19.03.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.03.2019 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 16.04.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.04.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 13.04.2019 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 13.03.2019 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.03.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.03.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 22.03.2019 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 11.04.2019 3.0
1297 Lunnerrunden vest 24.03.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 24.03.2019 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 17.04.2019 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 17.04.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 17.04.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 17.04.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.04.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 19.04.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 17.04.2019 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 17.04.2019 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.03.2019 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 28.03.2019 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 10.04.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 05.04.2019 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.03.2019 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 31.03.2019 0.8
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
1099 Rundløype Sanne skole 19.03.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 12.04.2019 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 17.04.2019 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.03.2019 3.1
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.03.2019 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 12.04.2019 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 17.04.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 29.03.2019 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 22.02.2019 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 17.04.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 29.03.2019 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 28.03.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 28.03.2019 1.8
1328 Eina - Stormyrene 11.09.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 14.03.2019 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 17.04.2019 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 17.04.2019 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 04.04.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.03.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 17.04.2019 4.4
1497 Lysløypa i Biri 19.03.2019 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 24.03.2019 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 19.03.2019 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 26.03.2019 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 29.03.2019 7.8
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 27.03.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 06.04.2019 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 20.03.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 29.03.2019 4.3
554 Raufoss skistadion 04.04.2019 2.7
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 01.03.2019 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 17.04.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 04.04.2019 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 29.03.2019 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 20.03.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 29.03.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 11.03.2019 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 27.03.2019 0.7
582 Vind skistadion 13.04.2019 3.0
542 Øverby skistadion 05.04.2019 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 17.04.2019 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 17.04.2019 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 12.04.2019 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 20.04.2019 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 17.04.2019 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 20.04.2019 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 17.04.2019 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 12.04.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 01.04.2019 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 30.03.2019 2.7
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 16.03.2019 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 30.03.2019 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 14.04.2019 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 30.03.2019 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 01.04.2019 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 30.03.2019 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 30.03.2019 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 30.03.2019 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 14.04.2019 3.7
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 04.04.2019 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 08.04.2019 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 04.04.2019 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 12.04.2019 1.4
1495 Holokampen rundt 05.04.2019 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 26.03.2019 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 08.04.2019 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 19.03.2019 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 12.04.2019 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 18.03.2019 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 29.03.2019 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 29.03.2019 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 23.03.2019 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 25.03.2019 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 04.04.2019 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 12.04.2019 2.3
1444 Narumsrunden 26.03.2019 6.3
1443 Nøklebyrunden 26.03.2019 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 23.03.2019 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 05.04.2019 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 12.04.2019 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 13.02.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 19.04.2019 6.8
1442 Smebyrunden 26.03.2019 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 12.04.2019 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 19.04.2019 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2

453 løyper vist, totalt 1687.2 km.