Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 25.02.2018 3.1
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 23.02.2018 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua 12.02.2018 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 23.02.2018 5.1
1359 Rundløype ved Grønsand 25.02.2018 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 25.02.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 23.02.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 25.02.2018 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 23.02.2018 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 23.02.2018 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 23.02.2018 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 23.02.2018 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 25.02.2018 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 23.02.2018 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 25.02.2018 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 25.02.2018 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 25.02.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 19.02.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 25.02.2018 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 25.02.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 25.02.2018 4.2
46 Jansløkka - Semsvannet 23.02.2018 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 25.02.2018 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 22.02.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 21.02.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 21.02.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 23.02.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 22.02.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 22.02.2018 5.5
410 Sandungen N - Øyevann 25.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 25.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 25.02.2018 1.7
33 Skoglund - Mikkelsbonn 25.02.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 23.02.2018 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 25.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 25.02.2018 2.1
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 25.02.2018 7.0
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 23.02.2018 4.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 25.02.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 25.02.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 25.02.2018 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 23.02.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 23.02.2018 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 23.02.2018 3.0
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 25.02.2018 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 22.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 23.02.2018 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 23.02.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 23.02.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 23.02.2018 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 22.02.2018 2.4
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 23.02.2018 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 23.02.2018 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 23.02.2018 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 23.02.2018 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 21.02.2018 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 25.02.2018 2.6
357 By - Greinehytta 25.02.2018 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 23.02.2018 5.0
88 Finneflakseter - Kleivstua 25.02.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 25.02.2018 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 25.02.2018 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 25.02.2018 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 25.02.2018 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 25.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 25.02.2018 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 25.02.2018 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 25.02.2018 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 25.02.2018 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 25.02.2018 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 20.02.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 25.02.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 25.02.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 23.02.2018 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 23.02.2018 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 25.02.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 25.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 23.02.2018 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 25.02.2018 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 25.02.2018 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 25.02.2018 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 25.02.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 25.02.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 25.02.2018 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 25.02.2018 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 25.02.2018 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 25.02.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 25.02.2018 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 25.02.2018 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 25.02.2018 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 25.02.2018 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 20.02.2018 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 25.02.2018 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 25.02.2018 4.7
1370 Myrskogen - Olum 20.01.2018 2.5
1372 Olum - Stormyra 20.01.2018 3.4
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 25.02.2018 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 23.02.2018 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.02.2018 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 25.02.2018 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 25.02.2018 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 20.02.2018 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 24.02.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 25.02.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 23.02.2018 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 25.02.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 25.02.2018 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 25.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.02.2018 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 25.02.2018 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.02.2018 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.02.2018 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 22.02.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 22.02.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 22.02.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 22.02.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 19.02.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 25.02.2018 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 25.02.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 25.02.2018 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.02.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 25.02.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 25.02.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 25.02.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 25.02.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 25.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 25.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 19.02.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 23.02.2018 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 17.02.2018 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 20.02.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 23.02.2018 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 25.02.2018 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr 25.02.2018 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 19.02.2018 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 22.02.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 25.02.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 23.02.2018 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 16.02.2018 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.02.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.02.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 25.02.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 25.02.2018 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 23.02.2018 1.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 25.02.2018 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 25.02.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 25.02.2018 1.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 19.02.2018 1.5
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 24.02.2018 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 24.02.2018 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 21.02.2018 2.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 25.02.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 25.02.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 24.02.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 25.02.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 25.02.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 25.02.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 24.02.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 25.02.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 23.02.2018 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 22.02.2018 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 25.02.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 25.02.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 25.02.2018 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 21.02.2018 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 25.02.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 19.02.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 21.02.2018 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 22.02.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 25.02.2018 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 25.02.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.02.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 25.02.2018 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 25.02.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 25.02.2018 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 25.02.2018 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 24.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 24.02.2018 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 25.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 25.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 25.02.2018 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 22.02.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 25.02.2018 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 24.02.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 25.02.2018 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 25.02.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 25.02.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 25.02.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 25.02.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 24.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 25.02.2018 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 20.02.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 19.02.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 25.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 25.02.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 23.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 21.02.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 25.02.2018 3.3
1083 Maura vest 25.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 25.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 25.02.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 25.02.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 25.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 25.02.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 25.02.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 25.02.2018 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 25.02.2018 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 25.02.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 25.02.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 25.02.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 20.02.2018 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 25.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 25.02.2018 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 25.02.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 25.02.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 25.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 25.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 25.02.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 20.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 22.02.2018 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 25.02.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 25.02.2018 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 25.02.2018 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 25.02.2018 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 25.02.2018 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 25.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 25.02.2018 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 25.02.2018 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 25.02.2018 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 25.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 25.02.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 23.02.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 25.02.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 24.02.2018 2.2
1051 Morterudveien 25.02.2018 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta 25.02.2018 2.0
644 Skillebekk - Finland 25.02.2018 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 25.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.02.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 25.02.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 25.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 23.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.02.2018 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 22.02.2018 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 25.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 25.02.2018 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 23.02.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 25.02.2018 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 19.02.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 17.02.2018 5.0
837 Flisløypa 21.02.2018 3.0
193 Golfbanen i Frogn 16.02.2018 4.3
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
192 Lysløypa i Frogn 17.02.2018 4.4
590 Rustadjordet 19.02.2018 3.3
191 Søråsjordet 19.02.2018 1.8
591 Vollebekkjordet 19.02.2018 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 24.02.2018 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 24.02.2018 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 17.02.2018 1.8
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 21.02.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 18.02.2018 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 25.02.2018 2.9
1294 Buhammeren rundt 25.02.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 20.02.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 25.02.2018 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 25.02.2018 2.0
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 22.02.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 25.02.2018 3.4
1290 Grymyr - Betel 21.02.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 25.02.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 25.02.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 25.02.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 25.02.2018 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 22.02.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 22.02.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 23.02.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 23.02.2018 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 24.02.2018 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 25.02.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 25.02.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 25.02.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 25.02.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 25.02.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 25.02.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 25.02.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 25.02.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 25.02.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 25.02.2018 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 25.02.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 20.02.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 25.02.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 25.02.2018 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 25.02.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 17.02.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 23.02.2018 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 08.02.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 23.02.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 23.02.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 25.02.2018 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 24.02.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 19.02.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 23.02.2018 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 24.02.2018 8.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 24.02.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 24.02.2018 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 25.02.2018 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 25.02.2018 7.3
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 22.02.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 19.02.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 20.02.2018 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 25.02.2018 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 19.02.2018 2.0
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 22.02.2018 1.8
1328 Eina - Stormyrene 27.01.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 21.02.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 16.02.2018 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 22.02.2018 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 23.02.2018 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.02.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 25.02.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 24.02.2018 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 25.02.2018 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 25.02.2018 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 24.02.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 25.02.2018 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.02.2018 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 24.02.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 24.02.2018 4.3
554 Raufoss skistadion 21.02.2018 2.7
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 25.02.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 25.02.2018 5.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.02.2018 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 24.02.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.02.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 20.02.2018 2.8
582 Vind skistadion 21.02.2018 3.0
542 Øverby skistadion 25.02.2018 3.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 25.02.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 20.02.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 25.02.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 20.02.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 25.02.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 22.02.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 22.02.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 25.02.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 23.02.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 25.02.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 25.02.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 20.02.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 21.02.2018 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 25.02.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 25.02.2018 2.3
1444 Narumsrunden 20.02.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 20.02.2018 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 17.02.2018 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 20.02.2018 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 23.02.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 17.02.2018 6.8
1442 Smebyrunden 20.02.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.02.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 21.02.2018 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.02.2018 5.2
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 25.02.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 25.02.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 25.02.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 25.02.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 25.02.2018 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 25.02.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 25.02.2018 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 25.02.2018 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 25.02.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 25.02.2018 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 25.02.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 25.02.2018 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 25.02.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 25.02.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 25.02.2018 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 25.02.2018 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 25.02.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 3.7

420 løyper vist, totalt 1616.3 km.