Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 12.03.2017 3.1
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 09.03.2017 0.9
904 Lysløypa på Klokkarstua 07.03.2016 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 25.02.2016 5.1
1359 Rundløype ved Grønsand 24.02.2017 1.4
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 12.03.2017 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 07.03.2016 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 07.02.2017 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 30.11.2017 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 04.12.2017 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 26.02.2017 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 10.11.2016 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 29.11.2017 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 10.11.2016 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.03.2017 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 10.12.2017 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.11.2017 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 09.11.2016 4.8
475 Yggeset - Vollen 05.02.2015 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 06.03.2017 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 20.03.2017 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 29.11.2017 4.2
46 Jansløkka - Semsvannet 27.02.2017 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 06.12.2017 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 06.12.2017 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 11.03.2017 1.7
316 Lysløypa på Holmen 21.01.2016 3.0
209 Lysløypa på Solli 06.12.2017 7.5
42 Lysløypa på Solvang 10.03.2016 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 09.03.2017 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 13.03.2017 5.5
410 Sandungen N - Øyevann 06.12.2017 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 06.12.2017 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 06.12.2017 1.7
33 Skoglund - Mikkelsbonn 20.03.2017 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 06.12.2017 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 29.11.2017 2.8
28 Solli - Myggheim 06.12.2017 2.1
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 24.02.2017 7.0
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 11.11.2016 4.3
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 01.12.2017 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 06.12.2017 4.0
1246 Øyevann - Damvann 06.12.2017 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 06.12.2017 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 06.12.2017 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 26.03.2017 3.0
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 13.03.2016 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 02.04.2017 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 09.03.2017 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 30.11.2017 1.8
49 Lysløypa på Fossum 27.03.2017 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 24.03.2017 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 31.03.2017 2.4
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 22.03.2017 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 06.12.2017 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 11.03.2017 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 20.03.2017 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 04.12.2017 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 06.12.2017 2.6
357 By - Greinehytta 06.12.2017 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 01.12.2017 5.0
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 31.03.2017 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 06.12.2017 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 23.03.2017 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 29.11.2017 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 04.12.2017 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 09.12.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 04.12.2017 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 06.12.2017 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 06.12.2017 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 30.11.2017 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 06.12.2017 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 08.12.2017 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2017 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.11.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 01.12.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 01.12.2017 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 30.11.2017 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 31.03.2017 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 09.12.2017 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 04.04.2017 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2017 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 01.12.2017 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 29.11.2017 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 30.11.2017 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 30.11.2017 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 09.03.2017 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 05.12.2017 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
1371 Kinge - Olum 18.03.2016 2.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 29.11.2017 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 25.04.2017 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 30.11.2017 4.7
1370 Myrskogen - Olum 18.03.2016 2.5
1372 Olum - Stormyra 18.03.2016 3.4
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 01.12.2017 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 23.03.2017 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.04.2017 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 10.12.2017 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 01.12.2017 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.03.2017 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 02.03.2017 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 22.03.2017 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 05.04.2017 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 31.03.2017 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.03.2017 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 04.12.2017 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.04.2017 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.03.2017 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 12.03.2017 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 30.11.2017 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 28.03.2017 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 10.03.2017 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 01.04.2017 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 28.03.2017 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km 24.03.2017 23.0
698 Huseby - Bogstad 05.03.2016 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 24.03.2017 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 11.05.2017 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 16.03.2017 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 29.11.2017 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 29.11.2017 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 29.11.2017 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 27.04.2017 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 21.02.2013 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 07.12.2017 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 06.12.2017 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 09.03.2017 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 09.03.2017 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 10.02.2017 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 08.11.2016 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.03.2017 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 01.12.2017 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr 29.11.2017 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 10.03.2017 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.03.2017 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 20.03.2017 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 01.04.2017 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 09.03.2016 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.03.2017 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 01.12.2017 5.5
711 Sognsvann snøpark 05.12.2017 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 30.11.2017 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 05.04.2017 1.5
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 01.12.2017 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 09.03.2017 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 30.11.2017 1.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.03.2017 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 17.03.2017 1.5
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 25.04.2017 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 07.03.2016 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 09.03.2017 2.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 15.03.2017 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 08.03.2016 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 02.03.2017 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 12.03.2017 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 15.03.2017 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 07.04.2017 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 02.03.2017 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 09.03.2017 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 18.03.2016 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 09.03.2017 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 12.03.2017 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 12.03.2017 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 12.03.2017 2.5
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 16.03.2017 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 09.03.2017 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 11.01.2016 0.6
139 Solemskogen - Revlia 16.03.2017 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 13.03.2017 4.3
155 Bjertnessjøen rundt 06.12.2017 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 17.03.2016 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 10.03.2017 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 31.03.2017 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 01.05.2017 2.0
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 11.03.2017 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2016 2.1
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.01.2016 6.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 08.12.2017 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 08.12.2017 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 29.11.2017 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 13.03.2017 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 19.03.2017 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 07.03.2016 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 07.03.2016 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 10.03.2017 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 08.03.2016 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 29.11.2017 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 26.03.2017 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2016 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 11.03.2017 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 11.03.2017 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 12.02.2013 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 10.03.2017 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 09.03.2017 5.0
350 Lysløypa på Harestua 06.12.2017 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 04.04.2017 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 11.03.2017 3.9
1088 Lysløype Preståsen 17.03.2016 3.3
1083 Maura vest 10.03.2016 8.1
1085 Morepprunden 08.03.2016 9.1
1086 Nannestadrunden 09.03.2016 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 04.04.2017 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 17.03.2016 3.0
1089 Preståsrunden 08.03.2016 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 22.03.2016 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 10.03.2017 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 12.03.2017 2.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 01.03.2017 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 01.05.2017 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 06.12.2017 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 31.03.2017 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 01.05.2017 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 13.03.2017 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 29.11.2017 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 29.11.2017 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 29.11.2017 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 06.03.2016 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 10.03.2016 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 12.03.2017 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 12.03.2017 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 10.03.2017 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 23.11.2017 0.5
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 26.02.2017 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 29.11.2017 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 09.03.2017 3.4
807 Lysløypa Kurland 23.02.2017 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 04.03.2017 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 18.04.2017 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 29.11.2017 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 30.11.2017 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 29.03.2017 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 26.02.2017 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 12.03.2017 2.2
1051 Morterudveien 24.02.2017 0.8
813 Rundløypa på Hektnersletta 22.02.2017 2.0
644 Skillebekk - Finland 26.02.2017 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 26.02.2017 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 18.03.2016 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 06.02.2015 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 09.03.2016 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 29.11.2017 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 09.03.2016 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 09.03.2017 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 03.04.2017 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 11.12.2017 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 23.02.2017 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 28.11.2017 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 07.03.2016 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 08.03.2016 5.0
837 Flisløypa 07.03.2016 3.0
193 Golfbanen i Frogn 12.03.2016 4.3
1123 Hølenrunden 08.02.2013 1.3
192 Lysløypa i Frogn 30.03.2017 4.4
590 Rustadjordet 08.03.2016 3.3
191 Søråsjordet 07.03.2016 1.8
591 Vollebekkjordet 07.03.2016 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 12.03.2017 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 07.03.2016 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 00.00. 0 1.8
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 08.03.2016 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 19.01.2016 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 06.12.2017 2.9
1294 Buhammeren rundt 10.03.2017 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 08.12.2017 2.1
1296 Børmarkenrunden 05.03.2016 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 24.03.2017 2.0
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 09.03.2016 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 10.03.2017 3.4
1290 Grymyr - Betel 07.03.2016 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 08.03.2016 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 06.12.2017 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 06.12.2017 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 06.12.2017 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 02.12.2017 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 05.03.2016 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 05.03.2016 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 05.03.2016 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 06.03.2016 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 09.03.2017 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 11.12.2017 3.0
1297 Lunnerrunden vest 19.03.2016 3.2
1329 Lunnerrunden øst 19.03.2016 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 06.12.2017 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 08.12.2017 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 06.12.2017 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 08.12.2017 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 26.04.2017 1.5
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 06.12.2017 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 08.12.2017 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 08.03.2016 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 08.03.2016 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 30.11.2017 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 11.12.2017 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 22.03.2017 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 06.03.2016 3.5
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 09.03.2016 5.1
1099 Rundløype Sanne skole 09.03.2016 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 05.03.2016 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 01.12.2017 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 06.03.2016 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 09.03.2016 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 09.03.2016 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 00.00. 0 8.7
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 08.02.2015 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 09.03.2016 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 06.12.2017 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 21.03.2017 7.3
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 08.12.2017 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 08.03.2017 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 10.03.2017 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 08.12.2017 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 15.03.2017 2.0
569 Edelgranvegen - Sveum (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 23.03.2017 1.8
1328 Eina - Stormyrene 10.03.2017 4.6
1339 Eina - Thune skole 22.03.2016 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 00.00. 0 6.0
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra 08.12.2017 3.5
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 11.03.2017 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 08.12.2017 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 31.03.2017 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 22.02.2017 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 09.12.2017 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 06.12.2017 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Osbakken 08.12.2017 4.5
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 05.03.2017 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 08.12.2017 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 24.03.2017 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 10.03.2017 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 11.03.2017 4.3
554 Raufoss skistadion 09.12.2017 2.7
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 08.12.2017 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 09.12.2017 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 21.03.2017 5.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 11.03.2017 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 10.03.2017 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 11.03.2017 0.5
1402 Thune skole - Blili 10.03.2017 2.8
582 Vind skistadion 08.12.2017 3.0
542 Øverby skistadion 07.12.2017 3.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 29.11.2017 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 11.03.2017 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 03.12.2017 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 02.12.2017 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 29.11.2017 3.6
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] 10.03.2016 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 10.03.2016 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 29.11.2017 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 24.03.2017 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 02.03.2017 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 09.03.2016 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 09.03.2016 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund 09.03.2016 5.1
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 11.03.2017 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 03.12.2017 2.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 24.03.2017 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 02.12.2017 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 24.03.2017 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 24.03.2017 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 29.11.2017 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 29.04.2017 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 02.12.2017 5.2
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 05.03.2017 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 05.03.2017 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 05.03.2017 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 05.03.2017 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 01.03.2017 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 05.03.2017 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 05.03.2017 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 05.03.2017 4.5
Eidsvoll - Nes
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 10.03.2017 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 11.03.2017 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 11.03.2017 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 11.03.2017 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 02.03.2017 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 00.00. 0 10.0
1003 Nes skianlegg - Vika 11.03.2017 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 10.03.2017 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 10.03.2017 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 11.03.2017 3.7

407 løyper vist, totalt 1561.9 km.