Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 30.03.2018 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 16.01.2019 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 17.01.2019 1.8
1194 Heggsjø - Sørummyra 22.01.2019 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen 17.01.2019 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 17.01.2019 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 22.01.2019 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 17.01.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 29.12.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 23.01.2019 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 16.01.2019 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 16.01.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 16.03.2018 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 16.01.2019 2.0
Vestmarka
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 22.01.2019 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 17.01.2019 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 17.01.2019 2.2
46 Jansløkka - Semsvannet 17.01.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 22.01.2019 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 23.01.2019 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 23.01.2019 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 18.01.2019 7.5
42 Lysløypa på Solvang 17.01.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 23.01.2019 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 23.01.2019 5.5
1499 Mikkelsbonn – Svartvann Ø 22.01.2019 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 22.01.2019 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 20.01.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 20.01.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 20.01.2019 1.7
33 Skoglund - Svartvann N 13.04.2018 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 17.01.2019 2.8
28 Solli - Myggheim 20.01.2019 2.1
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 17.01.2019 4.3
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 22.01.2019 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 22.01.2019 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 22.01.2019 1.1
38 Vestmarksetra - Furuholmen 22.01.2019 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 21.01.2019 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 22.01.2019 4.0
1246 Øyevann - Damvann 20.01.2019 1.5
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 23.01.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 23.01.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.01.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 23.01.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 23.01.2019 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 17.01.2019 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 22.01.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 22.01.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 22.01.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 23.01.2019 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 22.01.2019 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 23.01.2019 3.2
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 23.01.2019 0.9
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 17.01.2019 1.7
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 23.01.2019 0.8
1503 Triungsvann – Triungsvann V 17.01.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 23.01.2019 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 22.01.2019 1.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.01.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 23.01.2019 2.6
357 By - Greinehytta 23.01.2019 4.9
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 18.01.2019 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.01.2019 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 22.01.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 23.01.2019 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 23.01.2019 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 10.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 23.01.2019 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 17.01.2019 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 23.01.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 17.01.2019 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 17.01.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 17.01.2019 3.7
1119 Langlia - Kveldrostjern 17.01.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 22.01.2019 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 21.01.2019 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 21.01.2019 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 23.01.2019 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 23.01.2019 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 23.01.2019 8.2
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 23.01.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 23.01.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 22.01.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.01.2019 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 23.01.2019 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 23.01.2019 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 23.01.2019 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 17.01.2019 3.2
1143 Svarten N - Langlia 17.01.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 23.01.2019 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.01.2019 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 17.01.2019 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 17.01.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 20.01.2019 5.2
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 17.01.2019 1.7
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 17.01.2019 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 17.01.2019 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.1
1479 Kinge skileik 22.01.2019 0.5
1478 Kingerunden 17.01.2019 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 18.01.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 18.01.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 17.01.2019 5.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 20.01.2019 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 17.01.2019 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.01.2019 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 17.01.2019 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 18.01.2019 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.01.2019 2.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 21.01.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.01.2019 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 19.01.2019 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 19.01.2019 3.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 22.01.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 22.01.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 18.01.2019 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 16.01.2019 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 16.01.2019 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 19.01.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 21.01.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 17.01.2019 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.01.2019 1.0
708 Hammeren - Skjærsjødammen 22.01.2019 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 21.01.2019 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 16.01.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 13.01.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 18.12.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 15.01.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 13.01.2019 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 08.01.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 22.01.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 17.01.2019 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 16.01.2019 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.01.2019 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 21.01.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.01.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.01.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.01.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 22.01.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 22.01.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 17.01.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.01.2019 2.6
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 22.01.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 23.01.2019 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 21.01.2019 5.1
1454 Musejordet 22.01.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 21.01.2019 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 16.01.2019 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.01.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 16.01.2019 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 23.01.2019 1.1
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.01.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.01.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 23.01.2019 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 22.01.2019 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 16.01.2019 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 16.01.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 16.01.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 21.01.2019 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 16.01.2019 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 21.01.2019 1.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.01.2019 1.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 09.01.2019 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 18.01.2019 4.4
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 21.01.2019 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 17.01.2019 2.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 22.01.2019 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 21.01.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 21.01.2019 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 22.01.2019 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 22.01.2019 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 27.04.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 21.01.2019 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 22.01.2019 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 22.01.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 22.01.2019 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 22.01.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 22.01.2019 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 22.01.2019 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 23.01.2019 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 22.01.2019 1.5
141 Skillingsdalen - Sinober 17.01.2019 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 15.03.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 22.01.2019 2.3
Romeriksåsene - Nannestad
652 Bekkestua - Storøyungen N 06.04.2018 4.3
1428 Bergdalsvegen 27.03.2018 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 22.01.2019 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 19.01.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 19.01.2019 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 05.01.2019 2.0
1430 Djupdalen - Grani 24.03.2018 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 16.01.2019 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 27.03.2018 2.4
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.01.2019 6.7
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
1075 Grustaket - Honsjøhytta 17.01.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 01.01.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 18.01.2019 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.01.2019 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 02.04.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 15.01.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 11.01.2019 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 28.03.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 17.01.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 15.04.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 19.01.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 17.01.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 18.01.2019 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 19.01.2019 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 16.01.2019 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 16.01.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 21.01.2019 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 21.01.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 17.01.2019 3.9
1088 Lysløype Preståsen 27.03.2018 3.3
1083 Maura vest 27.03.2018 8.1
1085 Morepprunden 12.01.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 12.01.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 17.01.2019 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 12.01.2019 3.0
1089 Preståsrunden 12.01.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 28.03.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 19.01.2019 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 18.01.2019 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 24.03.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 17.01.2019 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 17.01.2019 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 22.01.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 22.01.2019 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 04.05.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 19.01.2019 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 17.01.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 17.01.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 17.01.2019 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.01.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.01.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 06.04.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 06.04.2018 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.01.2019 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 17.01.2019 0.5
1420 Åsen stadion - skianlegg 22.01.2019 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 17.01.2019 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 19.01.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 21.01.2019 3.4
807 Lysløypa Kurland 17.01.2019 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 18.01.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 16.01.2019 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.01.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.01.2019 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 22.01.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 19.01.2019 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 20.01.2019 2.2
1051 Morterudveien 19.01.2019 0.8
813 Rundløypene på Hektnersletta 17.01.2019 3.2
644 Skillebekk - Finland 16.01.2019 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 17.01.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 16.01.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 17.01.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.01.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.12.2018 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 22.01.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 23.01.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 23.01.2019 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 19.01.2019 5.5
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 11.04.2018 0.9
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 14.04.2018 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 22.01.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 12.03.2018 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 17.01.2019 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 25.02.2016 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 14.04.2018 1.7
Follomarka
187 Brønnerudjordet 18.01.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 10.01.2019 5.0
837 Flisløypa 17.01.2019 3.0
193 Golfbanen i Frogn 16.01.2019 4.3
1123 Hølenrunden 17.01.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 16.01.2019 4.4
590 Rustadjordet 18.01.2019 3.3
191 Søråsjordet 19.01.2019 1.8
591 Vollebekkjordet 18.01.2019 2.6
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 26.03.2018 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 26.03.2018 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 18.01.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 16.01.2019 2.5
1288 Betel - Moger 16.01.2019 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 03.03.2018 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 21.01.2019 2.9
1294 Buhammeren rundt 17.01.2019 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 23.01.2019 2.1
1296 Børmarkenrunden 17.01.2019 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 16.01.2019 2.0
1287 Fjordvang - Betel 16.01.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 23.01.2019 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 17.01.2019 3.4
1290 Grymyr - Betel 16.01.2019 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 16.01.2019 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 21.01.2019 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 21.01.2019 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 21.01.2019 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud 17.01.2019 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 23.01.2019 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 23.01.2019 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 28.03.2018 2.2
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 16.01.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 16.01.2019 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 21.01.2019 3.0
1297 Lunnerrunden vest 17.01.2019 3.2
1329 Lunnerrunden øst 17.01.2019 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 23.01.2019 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 21.01.2019 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 22.01.2019 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 21.01.2019 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 21.01.2019 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 22.01.2019 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 23.01.2019 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 23.01.2019 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 21.01.2019 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 22.01.2019 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 21.01.2019 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 22.01.2019 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 12.01.2019 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 18.01.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 22.01.2019 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 12.12.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 23.01.2019 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 23.01.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 23.01.2019 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 16.01.2019 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 21.01.2019 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 18.01.2019 8.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 29.03.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 12.01.2019 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 23.01.2019 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 23.01.2019 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 16.01.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 17.01.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 21.01.2019 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 16.01.2019 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 21.01.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 23.01.2019 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 17.01.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.01.2019 1.8
1328 Eina - Stormyrene 10.01.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 16.01.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 19.01.2019 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 17.01.2019 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 18.01.2019 8.1
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 10.03.2018 7.2
540 Lundstein - Stakamyra 18.01.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 16.01.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 21.01.2019 4.4
1497 Lysløypa i Biri 22.01.2019 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 22.01.2019 3.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.01.2019 4.5
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 18.01.2019 7.8
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 22.01.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 22.01.2019 5.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 17.01.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 17.01.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 17.01.2019 4.3
554 Raufoss skistadion 21.01.2019 2.7
1494 Roset - Roland 16.01.2019 1.2
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 16.01.2019 3.8
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 17.01.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 21.01.2019 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 09.01.2019 7.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 17.01.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 09.01.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 16.01.2019 2.8
582 Vind skistadion 21.01.2019 3.0
542 Øverby skistadion 23.01.2019 3.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 16.01.2019 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 17.01.2019 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 16.01.2019 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 17.01.2019 1.4
1495 Holokampen rundt 18.01.2019 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 11.04.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 17.01.2019 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 14.03.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 17.01.2019 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 18.01.2019 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 18.01.2019 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 14.01.2019 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 21.01.2019 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 20.01.2019 3.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 16.01.2019 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 16.01.2019 2.3
1444 Narumsrunden 13.03.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 27.03.2018 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 18.01.2019 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 18.01.2019 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 17.01.2019 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 18.01.2019 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 18.01.2019 6.8
1442 Smebyrunden 13.03.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 16.01.2019 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 18.01.2019 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 16.01.2019 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 16.01.2019 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 16.01.2019 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 16.01.2019 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 16.01.2019 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 16.01.2019 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 16.01.2019 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 16.01.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1426 Finstad - Linderud 18.01.2019 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 05.01.2019 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 10.01.2019 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 15.01.2019 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 18.01.2019 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 12.01.2019 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 27.03.2018 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 27.03.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 12.01.2019 3.7

447 løyper vist, totalt 1669.7 km.