Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 01.04.2019 7.5
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
95 Lysløypa på Ringkollen 21.04.2019 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.04.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.04.2019 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 15.04.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 12.04.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 15.04.2019 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 12.04.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 05.04.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 31.03.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 05.04.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 20.04.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 10.04.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 29.03.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.04.2019 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.04.2019 7.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter 12.04.2019 1.5
Holebygda
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
Lommedalen
357 By - Greinehytta 17.04.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 17.04.2019 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.04.2019 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2019 1.9
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.04.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.04.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5

42 løyper vist, totalt 225.8 km.