Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 19.04.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 12.04.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 12.04.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 12.04.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua 03.12.2019 1.8
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 18.04.2019 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 03.12.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 03.12.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 03.12.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 03.12.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 03.12.2019 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 02.12.2019 0.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 28.03.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 03.12.2019 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 29.11.2019 1.5
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 11.11.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 04.12.2019 1.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 01.04.2019 9.1
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 07.12.2019 1.9
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 11.11.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 07.12.2019 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.04.2019 2.4
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 07.12.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 18.04.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.04.2019 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 05.04.2019 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.04.2019 1.3
Maridalen
Beskrivelse kommer
178 Damputtbekken - Sandermosen 29.03.2019 1.9
127 Hammeren - Skar 26.03.2019 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 30.03.2019 2.8
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 30.03.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 30.03.2019 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 26.03.2019 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 26.03.2019 1.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 09.04.2019 2.3
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
131 Delebekken - Kikutstua 04.04.2019 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 24.04.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 19.04.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
374 Lysløypa i Nittedal 16.04.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 15.04.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 16.04.2019 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 03.04.2019 3.0

70 løyper vist, totalt 329.4 km.