Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 16.03.2018 7.0
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 15.03.2018 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 16.03.2018 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 16.03.2018 2.1
33 Skoglund - Mikkelsbonn 15.03.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 15.03.2018 5.7
1246 Øyevann - Damvann 18.03.2018 1.5
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 16.03.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 18.03.2018 4.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 16.03.2018 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 15.03.2018 5.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 18.03.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 15.03.2018 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
209 Lysløypa på Solli 15.03.2018 7.5
410 Sandungen N - Øyevann 18.03.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 15.03.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 18.03.2018 1.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 15.03.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 18.03.2018 2.1
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 15.03.2018 1.8
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
46 Jansløkka - Semsvannet 16.03.2018 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 16.03.2018 4.3
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 16.03.2018 4.3

24 løyper vist, totalt 74.9 km.