Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
596 Grønland - Mikkelsbonn 13.04.2018 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 12.12.2018 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 12.04.2018 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 12.04.2018 2.1
33 Skoglund - Mikkelsbonn 13.04.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 20.04.2018 5.7
1246 Øyevann - Damvann 08.12.2018 1.5
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 18.04.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 13.04.2018 4.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 12.04.2018 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 12.04.2018 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 10.04.2018 1.1
38 Vestmarksetra - Furuholmen 18.04.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 10.04.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 12.12.2018 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
209 Lysløypa på Solli 08.12.2018 7.5
410 Sandungen N - Øyevann 08.12.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 08.12.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 08.12.2018 1.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 21.04.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 08.12.2018 2.1
Lierdalen
10 Gjellebekk - Heggsjø 06.04.2018 1.8
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
46 Jansløkka - Semsvannet 27.03.2018 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 06.04.2018 4.3
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 27.03.2018 4.3

26 løyper vist, totalt 72.7 km.