Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.02.2019 7.5
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.02.2019 5.1
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 24.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.02.2019 4.0
95 Lysløypa på Ringkollen 20.02.2019 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.02.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 19.02.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 13.02.2019 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 20.02.2019 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 16.02.2019 3.2
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 20.02.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 20.02.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 20.02.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 20.02.2019 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 20.02.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 20.02.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 20.02.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 20.02.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 20.02.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 20.02.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 19.02.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.02.2019 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.02.2019 7.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter 19.02.2019 1.5
Lommedalen
357 By - Greinehytta 20.02.2019 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.02.2019 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 20.02.2019 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 20.02.2019 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 16.02.2019 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 16.02.2019 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 20.02.2019 1.9
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 13.02.2019 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 20.02.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 20.02.2019 1.8
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.02.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 20.02.2019 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 20.02.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 20.02.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 20.02.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 16.02.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.02.2019 4.5

41 løyper vist, totalt 220.9 km.