Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 15.03.2018 1.8
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 16.03.2018 3.0
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 18.03.2018 4.7
1370 Myrskogen - Olum 06.03.2018 2.5
1372 Olum - Stormyra 06.03.2018 3.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 13.03.2018 3.0
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 15.03.2018 6.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 13.03.2018 3.0
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua 12.03.2018 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 17.03.2018 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.03.2018 2.5
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 16.03.2018 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 16.03.2018 5.4

15 løyper vist, totalt 52.7 km.