Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua 21.03.2018 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 21.04.2018 3.0
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 10.12.2018 1.8
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 10.12.2018 3.0
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 16.12.2018 4.7
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 20.04.2018 3.0
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 14.12.2018 6.0
Jevnaker
1372 Halvorsrud - Stormyra 13.04.2018 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 27.03.2018 2.1
1479 Kinge skileik 23.03.2018 0.5
1478 Kingerunden 23.03.2018 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 23.03.2018 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 27.03.2018 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 13.04.2018 2.4
1475 Myrskogen skianlegg – konkurranseløyper 22.04.2018 5.0
498 Prestmoen - Klinkenberg 08.03.2016 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 26.03.2018 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 26.03.2018 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 08.12.2018 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 08.12.2018 2.5
Hakadal - Nittedal
1148 Elnes - Mattismyr 11.04.2018 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 13.04.2018 5.4

22 løyper vist, totalt 66.5 km.