Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 14.12.2018 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 14.12.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 25.03.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 25.03.2018 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 13.12.2018 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 25.03.2018 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua 11.12.2018 1.8
698 Huseby - Bogstad 21.03.2018 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 09.12.2018 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 08.12.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 08.12.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 09.12.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 08.12.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 11.12.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 08.12.2018 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 25.04.2018 0.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 11.12.2018 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 09.12.2018 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 08.12.2018 1.5
Sognsvann - Ullevålseter
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 21.04.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 06.04.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 21.04.2018 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 19.03.2018 5.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.12.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 08.12.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 14.12.2018 1.4
799 Ullevålseter - Aurtjern 13.12.2018 1.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 08.12.2018 9.1
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 09.12.2018 1.9
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 06.04.2018 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 08.12.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 14.12.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 08.12.2018 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 09.12.2018 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 14.12.2018 2.4
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 09.12.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2018 4.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 12.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 06.04.2018 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 13.04.2018 6.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 08.12.2018 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 06.04.2018 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 13.04.2018 1.3
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.02.2018 1.9
708 Hammeren - Skjærsjødammen 21.04.2018 2.8
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.03.2018 1.0
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.04.2018 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.04.2018 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 06.04.2018 1.2
706 Lysløypa på Korsvoll 31.03.2018 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 06.04.2018 1.1
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 20.04.2018 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 11.04.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 16.04.2018 2.6
Parker og grøntområder
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 25.03.2018 4.0
1454 Musejordet 25.03.2018 0.9
1456 Søndre Hansebakkjordet 25.03.2018 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 25.03.2018 2.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 12.04.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 11.04.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.04.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2018 3.5
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
374 Lysløypa i Nittedal 09.12.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 19.04.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 13.04.2018 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 13.04.2018 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 13.04.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 13.04.2018 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 12.04.2018 3.0

77 løyper vist, totalt 353 km.