Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 22.02.2019 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 22.02.2019 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 22.02.2019 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 22.02.2019 3.3
Frognerseteren - Bogstad
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 12.02.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 22.02.2019 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua 22.02.2019 1.8
698 Huseby - Bogstad 05.02.2019 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 22.02.2019 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 21.02.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.02.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.02.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.02.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 22.02.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.02.2019 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 21.02.2019 0.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 22.02.2019 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 22.02.2019 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 21.02.2019 1.5
Sognsvann - Ullevålseter
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 12.02.2019 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 21.02.2019 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 22.02.2019 1.1
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.02.2019 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 22.02.2019 5.5
711 Sognsvann snøpark 22.02.2019 1.4
799 Ullevålseter - Aurtjern 22.02.2019 1.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 22.02.2019 9.1
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 22.02.2019 1.9
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 22.02.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 21.02.2019 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 21.02.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 21.02.2019 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 20.02.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 12.02.2019 2.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 21.02.2019 2.6
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 21.02.2019 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 21.02.2019 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 21.02.2019 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 20.02.2019 2.4
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 22.02.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 22.02.2019 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 21.02.2019 4.5
703 Wyllerløypa - Bjordammen 19.02.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 22.02.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 22.02.2019 6.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 22.02.2019 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 22.02.2019 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 22.02.2019 1.3
Maridalen
178 Damputtbekken - Sandermosen 21.02.2019 1.9
708 Hammeren - Skjærsjødammen 22.02.2019 2.8
680 Konkurranseløype Kjelsås 13.02.2019 1.0
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 22.02.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 22.02.2019 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 21.02.2019 1.2
706 Lysløypa på Korsvoll 14.02.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 21.02.2019 1.1
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 21.02.2019 5.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 21.02.2019 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober 21.02.2019 2.6
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 21.02.2019 4.4
Parker og grøntområder
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 21.02.2019 4.0
1454 Musejordet 21.02.2019 0.9
1456 Søndre Hansebakkjordet 21.02.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 21.02.2019 2.0
Hakadal - Nittedal
131 Delebekken - Kikutstua 21.02.2019 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 21.02.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 21.02.2019 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 21.02.2019 3.5
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 21.02.2019 6.7
374 Lysløypa i Nittedal 21.02.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 21.02.2019 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 21.02.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 21.02.2019 5.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 15.02.2019 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2019 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 21.02.2019 3.0

77 løyper vist, totalt 351.7 km.