Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
350 Lysløypa på Harestua 05.03.2020 3.0
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra 13.04.2020 2.0
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1069 Dalssætra - Sjuputtane 14.01.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 14.01.2021 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 14.12.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 14.01.2021 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 14.01.2021 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 12.04.2020 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 14.01.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 14.01.2021 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 14.01.2021 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 18.03.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 14.01.2021 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 14.01.2021 2.0
1070 Sjuputtane - Marifjell 14.01.2021 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 14.01.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 14.01.2021 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 14.01.2021 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 03.01.2021 0.6
Nannestad - Maura
Beskrivelse kommer
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 14.01.2021 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 13.01.2021 10.1
1430 Djupdalen - Grani 12.01.2021 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 12.01.2021 0.9
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
156 Gruvelia - Vardåsen 14.01.2021 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 12.01.2021 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 26.12.2019 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 14.01.2021 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 14.01.2021 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 13.01.2021 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 08.01.2021 2.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 14.01.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 14.01.2021 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg 13.01.2021 6.0
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
131 Delebekken - Kikutstua 15.01.2021 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 15.01.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 15.01.2021 3.5
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
374 Lysløypa i Nittedal 14.01.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 12.01.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 07.03.2020 3.0
Skjetten - Strømmen
Beskrivelse kommer
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 13.01.2021 1.5
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 15.01.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 15.01.2021 2.4
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 13.01.2021 1.2
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2019 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 15.01.2021 4.0
653 Lysløypa i Tæruddalen 07.01.2021 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 11.01.2021 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 13.01.2021 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 13.01.2021 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 03.01.2021 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 06.03.2020 1.4
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 07.01.2021 2.4
Koperud - Brovoll - Råsjøen
Beskrivelse kommer
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 3.6
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.01.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet 15.01.2021 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 14.01.2021 3.0

80 løyper vist, totalt 271.6 km.