Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
350 Lysløypa på Harestua 05.03.2020 3.0
Nordåsen
Beskrivelse kommer
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 18.04.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 21.03.2020 3.9
Nannestad - Maura
Beskrivelse kommer
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
731 Lysløypa i Åsgreina 13.03.2020 1.7
1420 Åsen stadion - skianlegg 05.03.2020 6.0
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
374 Lysløypa i Nittedal 07.03.2020 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 07.03.2020 3.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 05.04.2019 4.5
Skjetten - Strømmen
Beskrivelse kommer
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
653 Lysløypa i Tæruddalen 06.03.2020 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 02.04.2019 5.0

14 løyper vist, totalt 49.7 km.