Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 08.12.2018 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 08.12.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 08.04.2018 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 08.12.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 08.04.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 08.12.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 08.12.2018 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 20.04.2018 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 08.12.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 08.12.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2018 2.0
Lørenskog - Rælingen
251 Lysløypa i Marikollen 10.12.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 26.03.2018 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 07.12.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 02.04.2018 7.6
Streifinn - Vengsveien
400 Lysløypa på Streifinn 03.04.2018 3.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 11.12.2018 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 08.12.2018 1.4

21 løyper vist, totalt 61.4 km.