Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 22.02.2019 2.8
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 23.02.2019 5.0
Frognerseteren - Bogstad
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 24.02.2019 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 22.02.2019 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 21.02.2019 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 21.02.2019 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 22.02.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 22.02.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.02.2019 2.5
Sognsvann - Ullevålseter
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 24.02.2019 5.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 20.02.2019 1.5
Maridalen
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 24.02.2019 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 24.02.2019 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 21.02.2019 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 24.02.2019 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 14.02.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 21.02.2019 1.1
Hakadal - Nittedal
374 Lysløypa i Nittedal 23.02.2019 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 23.02.2019 3.6

20 løyper vist, totalt 61.5 km.