Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 25.02.2018 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 22.02.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 22.02.2018 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 19.02.2018 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 25.02.2018 2.3
Oppegård - Vevelstad
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 25.02.2018 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 25.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 25.02.2018 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 25.02.2018 2.8
Ås - Kroer
586 Lysløypa i Askjumskogen 19.02.2018 4.0
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 19.02.2018 5.0
Ski - Langhus
428 Lysløypa i Bollerudåsen 23.02.2018 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.02.2018 2.7
Kråkstad - Hobøl
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 20.02.2018 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 20.02.2018 1.1
Gaupesteinmarka
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 20.02.2018 1.7

19 løyper vist, totalt 54.6 km.