Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 15.02.2019 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 07.02.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 07.02.2019 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 12.02.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.3
Oppegård - Vevelstad
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 15.02.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 15.02.2019 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 15.02.2019 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.02.2019 2.8
Ås - Kroer
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
Ski - Langhus
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 15.02.2019 2.7
Kråkstad - Hobøl
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 08.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 08.02.2019 1.1
Gaupesteinmarka
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 08.02.2019 1.7

17 løyper vist, totalt 45.6 km.