Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Biri IL

Biri IL preparerer lysløypa i Biri.

 • 1 løyper
 • 4.5 km

Biristrand skole FAU

Biristrand skole FAU driver Biristrand skitrekk, samt en lysløype og en løype langs bygda. Har løypemaskin og scooter med sporsetter.

 • 3 løyper
 • 7.9 km

Breiskallen Sportsklubb

Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper i Vardalsåsen, vest for Skumsjøen, og mot Veset.

 • 15 løyper
 • 42.7 km

Eina Sportsklubb

Eina Sportsklubb preparerer løyper i området rundt Einafjorden.

 • 19 løyper
 • 82.6 km
 • GPS-sporing

Gjøvik kommune

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord og nordvest.

 • 53 løyper
 • 260.1 km
 • GPS-sporing

Redalen IL

Redalen IL preparerer lysløypa ved Redalen skole i Gjøvik kommune, og scooterløyper opp til Thorsrudmyra.

 • 3 løyper
 • 8.2 km

Ringelia IL

Idrettslag i Søndre Land kommune. Preparerer Liåsløypa på Søndre Land Vestås.

 • 3 løyper
 • 19.9 km

Samfunnshuset Lindheim

Samfunnshuset Lindheim har ansvar for å preparere lysløypa her.

 • 1 løyper
 • 1.9 km

Solvoll IL

Solvoll IL preparerer løyper ved Solvoll og Rørmyra.

 • 1 løyper
 • 6.9 km
 • GPS-sporing

Søndre Land kommune

Søndre Land kommune preparerer løyper på øst- og veståsen i Søndre Land og vestre del av Vardalsåsen.

 • 12 løyper
 • 53.7 km
 • GPS-sporing

Trevann IL

Trevann IL preparerer løyper i området ved Eidstugua og Trevatn.

 • 5 løyper
 • 33.2 km

Varde IL

Varde IL preparerer løyper på Vardalsåsen.

 • 7 løyper
 • 23.3 km
 • GPS-sporing

Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Vind (Lerud), Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

 • 22 løyper
 • 69.0 km
 • GPS-sporing

Vind IL

Vind IL preparerer løyper i Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune.

 • 3 løyper
 • 9.8 km
 • GPS-sporing