Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 18.03.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2019 0.9
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 18.03.2019 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 18.03.2019 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 15.03.2019 2.1
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø 25.03.2019 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) 20.03.2019 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 13.03.2019 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 23.03.2019 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
36 Store Sandungen (over vannet) 20.03.2019 2.5
Krokskogen - Hole
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 02.04.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 29.03.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 26.03.2019 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 12.04.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 25.03.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2019 4.5
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.03.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 18.03.2019 3.5
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 15.03.2019 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 18.03.2019 4.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 29.03.2019 1.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 03.04.2019 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 20.03.2019 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 09.03.2019 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2019 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 15.03.2019 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 15.03.2019 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 15.03.2019 8.5
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 27.03.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 05.04.2019 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 14.04.2019 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 27.03.2019 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 29.03.2019 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 18.04.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 29.03.2019 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 27.03.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 10.03.2019 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 14.04.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 27.03.2019 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 29.03.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 29.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 18.04.2019 1.2
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 22.02.2019 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 26.03.2019 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 25.02.2019 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 07.04.2019 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 21.03.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 27.03.2019 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 07.04.2019 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 30.03.2019 3.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 08.03.2019 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 23.03.2019 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 18.03.2019 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.03.2019 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 18.03.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 18.03.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.03.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.03.2019 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 15.03.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 18.03.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.03.2019 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 07.02.2019 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 21.02.2019 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 06.02.2019 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 02.02.2019 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Jegstad 06.02.2019 2.3
831 Galby - Toverød 06.02.2019 2.3
828 Garder golfbane 10.03.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 07.02.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 07.02.2019 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 07.02.2019 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 02.02.2019 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 05.02.2019 2.9
1124 Hølen - Såner 05.02.2019 1.4
830 Jegstad - Toverød 06.02.2019 2.2
853 Karderrunden 05.02.2019 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 14.03.2019 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 06.02.2019 1.2
1550 Labo 00.00. 0 3.0
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme gård 26.01.2019 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 08.02.2019 2.2
838 Pepperstadjordet 10.03.2019 3.0
839 Pepperstadjordet - Knallstad 14.03.2018 1.2
823 Revlingrunden 10.03.2019 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 06.02.2019 1.5
849 Rundløypa på Son golfbane 30.01.2019 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 10.03.2019 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 10.03.2019 1.2
841 Sekkebekk - Lysdal 06.02.2019 1.5
858 Son - Smørbekk 10.03.2019 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 28.01.2019 6.4
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 06.02.2019 2.7
1283 Sundbyrundene 05.02.2019 5.0
824 Tannum - Jeksrud 14.03.2019 2.8
817 Tannum - Trampen 29.01.2019 3.0
835 Toverød - Knallstad 06.02.2019 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 14.03.2019 1.5
834 Vadbru - Lysdal 26.01.2019 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 10.03.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 02.02.2019 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad 05.02.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 10.03.2019 2.7
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 07.02.2015 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 01.02.2019 2.8
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 09.02.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 09.02.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 16.03.2019 3.3
Gjøvik, Toten og Land
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.1
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 15.03.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 18.03.2019 2.0
1530 Libakken - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.3
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1546 Persvehaugrunden 22.03.2019 5.2
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
1529 Redalen - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.9
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
1545 Tjernsmyra - Totjernet 14.03.2019 4.4
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 06.04.2019 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 16.03.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 16.03.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 16.03.2019 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 17.04.2019 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 07.03.2019 3.0
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 21.03.2019 3.6
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 20.03.2019 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 21.03.2019 1.3
790 Dalen - Dalkollen 20.03.2019 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 20.03.2019 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 21.03.2019 1.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 21.03.2019 1.0
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 21.04.2019 4.9
796 Hoelshytta - Jahrenhytta 15.03.2019 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 15.03.2019 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 21.03.2019 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 21.03.2019 2.7
795 Skomakertjennet - Hoelshytta 21.03.2019 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Hoelshytta 20.03.2019 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 21.04.2019 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 21.03.2019 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 18.04.2019 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 21.04.2019 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 19.03.2019 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 10.03.2019 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 14.03.2019 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 30.03.2019 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 30.03.2019 3.2
1187 Februa - Starrtjennet 08.03.2019 4.0
1189 Februa - Steinbrua 08.03.2019 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 08.03.2019 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) 26.01.2019 4.0
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 13.02.2019 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 23.03.2018 3.6
263 Gruemyra 08.03.2019 1.6
270 Gruemyra - Haugen 08.03.2019 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 08.02.2019 0.7
272 Haugen - Steinbrua 08.02.2019 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 23.03.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 06.03.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 09.03.2019 4.3
1513 Jordene i Fenstad 14.03.2019 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 08.03.2019 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 23.03.2018 8.3
1186 Setertjenn - Bokkedalen 08.03.2019 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 08.02.2019 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 08.03.2019 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 13.02.2019 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 19.03.2019 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 23.03.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 23.03.2018 0.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 08.03.2019 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 08.02.2019 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 08.02.2019 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 08.03.2019 2.2
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
1534 Østerud - Linderud 01.04.2019 1.8

347 løyper vist, totalt 1244 km.