Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 24.02.2018 2.6
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 24.02.2018 2.8
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 21.02.2018 4.4
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 20.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 20.02.2018 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 21.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 21.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 25.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 21.02.2018 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 21.02.2018 2.5
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 21.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 21.02.2018 1.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 16.02.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 19.02.2018 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 21.02.2018 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 20.02.2018 2.1
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 21.02.2018 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 23.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 21.02.2018 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 21.02.2018 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 21.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 21.02.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 23.02.2018 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 22.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 23.02.2018 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 25.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.02.2018 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 21.02.2018 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 23.02.2018 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 23.02.2018 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.02.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 23.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 23.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 23.02.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 22.02.2018 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 23.02.2018 8.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 23.02.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 23.02.2018 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.02.2018 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 25.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 22.02.2018 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 22.02.2018 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 23.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 23.02.2018 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 22.02.2018 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 21.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 22.02.2018 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 20.02.2018 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 24.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 22.02.2018 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 19.02.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 19.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 23.02.2018 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 22.02.2018 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 25.02.2018 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 24.02.2018 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 23.02.2018 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 22.02.2018 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 25.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 25.02.2018 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 23.02.2018 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 22.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 20.02.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.02.2018 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 20.02.2018 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 20.02.2018 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 25.02.2018 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 24.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 24.02.2018 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 22.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 22.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 22.02.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 25.02.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 25.02.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 25.02.2018 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 23.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 23.02.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 25.02.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 22.02.2018 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 22.02.2018 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 23.02.2018 1.8
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.02.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 19.02.2018 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 23.02.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 23.02.2018 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 25.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 25.02.2018 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 19.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 20.02.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 24.02.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 24.02.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 23.02.2018 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 20.02.2018 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 23.02.2018 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 23.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 23.02.2018 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 20.02.2018 1.5
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 23.02.2018 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 19.02.2018 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 20.02.2018 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 20.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 20.02.2018 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 20.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 19.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 19.02.2018 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 19.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 19.02.2018 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 21.02.2018 2.7
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 20.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 20.02.2018 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 25.02.2018 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 25.02.2018 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 21.02.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2018 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr 25.02.2018 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 22.02.2018 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 25.02.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 22.02.2018 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 20.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 20.02.2018 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 20.02.2018 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka 20.02.2018 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 20.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 20.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 20.02.2018 1.8
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 17.02.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 17.02.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 17.02.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 17.02.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
831 Galby - Toverød 16.02.2018 2.3
828 Garder golfbane 21.02.2018 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 21.02.2018 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 21.02.2018 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 21.02.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 16.02.2018 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
830 Jegstad - Toverød 25.02.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 16.02.2018 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 16.02.2018 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 25.02.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 19.02.2018 2.2
838 Pepperstadjordet 21.02.2018 3.0
823 Revlingrunden 25.02.2018 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 17.02.2018 1.5
836 Risil skole - Jegstad 25.02.2018 3.4
839 Risil skole - Knallstad 21.02.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 25.02.2018 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 17.02.2018 1.7
841 Sekkebekk - Lysdal 16.02.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 20.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 20.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 16.02.2018 2.7
1283 Sundbyrundene 23.02.2018 5.0
824 Tannum - Jeksrud 21.02.2018 2.8
817 Tannum - Trampen 23.02.2018 3.0
835 Toverød - Knallstad 21.02.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 23.02.2018 1.5
834 Vadbru - Lysdal 16.02.2018 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 25.02.2018 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 17.01.2018 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 25.02.2018 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 25.02.2018 2.7
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 20.02.2018 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 20.02.2018 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 20.02.2018 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 18.02.2018 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 25.02.2018 3.3
Gjøvik, Toten og Land
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 25.02.2018 5.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 0.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 21.02.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 21.02.2018 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 21.02.2018 8.0
1343 Eina - Prestmarka 17.02.2018 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 22.02.2018 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 22.02.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 22.02.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 22.02.2018 4.1
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 22.02.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 22.02.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 22.02.2018 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 25.02.2018 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.02.2018 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 20.02.2018 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 20.02.2018 1.3
790 Dalen - Dalkollen 20.02.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 17.02.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 20.02.2018 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 25.02.2018 4.9
796 Holshytta - Jahrenhytta 17.02.2018 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 20.02.2018 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 24.02.2018 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 20.02.2018 2.7
795 Skomakertjennet - Holshytta 20.02.2018 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 20.02.2018 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 25.02.2018 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 24.02.2018 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 25.02.2018 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 25.02.2018 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 20.02.2018 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 25.02.2018 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 25.02.2018 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 25.02.2018 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 25.02.2018 3.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 25.02.2018 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 25.02.2018 3.6
263 Gruemyra 17.02.2018 1.6
270 Gruemyra - Haugen 17.02.2018 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 17.02.2018 0.7
272 Haugen - Steinbrua 17.02.2018 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 25.02.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 25.02.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 25.02.2018 4.3
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 25.02.2018 8.3
1437 Sneisrud - Finstad 23.02.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 25.02.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 25.02.2018 0.7
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 17.02.2018 0.8
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

322 løyper vist, totalt 1161.1 km.