Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 16.01.2019 4.5
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 17.01.2019 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 17.01.2019 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 15.03.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 17.01.2019 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 17.01.2019 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 17.01.2019 1.9
36 Store Sandungen (over vannet) 17.01.2019 2.5
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 28.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 18.01.2019 0.9
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 18.01.2019 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 08.01.2019 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Krokskogen
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 18.01.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 21.12.2018 2.0
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.01.2019 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 18.01.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 18.01.2019 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 18.01.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 18.01.2019 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 17.01.2019 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 11.01.2019 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 18.01.2019 8.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 17.01.2019 1.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 16.01.2019 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 16.01.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 19.01.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 19.01.2019 2.1
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 18.01.2019 5.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.01.2019 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.01.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.01.2019 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 20.01.2019 1.3
1262 Brattvoll - Volla 18.01.2019 1.4
100 Finnstad - Sandvikshytta 19.01.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 19.01.2019 2.6
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.01.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 18.01.2019 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 20.01.2019 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.01.2019 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 19.01.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.01.2019 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 17.01.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 18.01.2019 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 17.01.2019 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 18.01.2019 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 17.01.2019 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 20.01.2019 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 20.01.2019 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 20.01.2019 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 19.01.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 19.01.2019 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 19.01.2019 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 18.01.2019 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 19.01.2019 1.2
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 16.01.2019 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 29.03.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 29.03.2018 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 08.01.2019 3.5
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 29.03.2018 1.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 29.03.2018 0.8
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 27.03.2018 1.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 18.12.2018 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.01.2019 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 28.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Romeriksåsene - Nannestad
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 07.04.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 07.04.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 18.01.2019 4.0
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 18.01.2019 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 18.01.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 18.01.2019 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 17.01.2019 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 17.01.2019 2.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 17.01.2019 3.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 17.01.2019 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 17.01.2019 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.01.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.01.2019 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 18.01.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.01.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.01.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 10.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.01.2019 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 17.01.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 17.01.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 17.01.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.01.2019 2.7
1485 Padderud - Brevik 17.01.2019 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 00.00. 0 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 00.00. 0 1.5
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 29.03.2018 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 17.01.2019 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.01.2019 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 01.04.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 18.01.2019 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 09.01.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 09.01.2019 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 09.01.2019 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka 18.01.2019 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
1462 Tjernsli – Brevik (over Lyseren) 00.00. 0 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 09.01.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 09.01.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 09.01.2019 1.8
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
1489 Kubakken - Kubakkmyra - Aklangen 00.00. 0 2.8
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 18.01.2019 2.8
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 12.03.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 14.03.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Vestby kirke - Jegstad 16.03.2018 3.4
831 Galby - Toverød 13.03.2018 2.3
828 Garder golfbane 18.01.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 18.01.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 18.01.2019 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 16.03.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 17.01.2019 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
830 Jegstad - Toverød 13.03.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 19.01.2019 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 13.03.2018 1.2
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 19.01.2019 2.2
838 Pepperstadjordet 10.01.2019 3.0
823 Revlingrunden 17.01.2019 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 09.03.2018 1.5
839 Risil skole - Knallstad 14.03.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 17.01.2019 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 03.03.2018 1.2
841 Sekkebekk - Lysdal 13.03.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 26.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 20.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 12.03.2018 2.7
1283 Sundbyrundene 19.01.2019 5.0
824 Tannum - Jeksrud 19.01.2019 2.8
817 Tannum - Trampen 16.01.2019 3.0
835 Toverød - Knallstad 13.03.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 19.01.2019 1.5
834 Vadbru - Lysdal 13.03.2018 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 17.01.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 11.12.2018 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad 17.01.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 17.01.2019 2.7
Hadelandsåsene
1117 Dæhlen - Egge 19.01.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 19.01.2019 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 19.01.2019 2.4
503 Jaren skole - Sverasætra 04.03.2018 6.0
1276 Moen skole - Badstuvegen 15.03.2018 3.3
Gjøvik, Toten og Land
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 18.01.2019 5.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.01.2019 1.1
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 27.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 18.01.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.03.2018 8.0
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.01.2019 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.01.2019 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.01.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.01.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.01.2019 4.1
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 17.01.2019 7.6
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.01.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.01.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.01.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.01.2019 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 18.01.2019 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.03.2018 3.0
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 17.01.2019 3.6
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 19.01.2019 4.6
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 17.01.2019 1.3
790 Dalen - Dalkollen 28.03.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 10.03.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 17.01.2019 1.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 17.01.2019 1.0
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 18.01.2019 4.9
796 Hoelshytta - Jahrenhytta 28.03.2018 1.1
1122 Mortenskollen - Steintjennet 19.01.2019 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 17.01.2019 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 17.01.2019 2.7
795 Skomakertjennet - Hoelshytta 17.01.2019 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Hoelshytta 19.01.2019 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 18.01.2019 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 17.01.2019 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 18.01.2019 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 18.01.2019 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 13.03.2018 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 10.01.2019 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 17.01.2019 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 17.01.2019 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 10.01.2019 3.2
1187 Februa - Starrtjennet 11.01.2019 4.0
1189 Februa - Steinbrua 14.03.2018 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 12.01.2019 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 10.01.2019 2.5
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 23.03.2018 3.6
263 Gruemyra 16.01.2019 1.6
270 Gruemyra - Haugen 16.01.2019 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 11.01.2019 0.7
272 Haugen - Steinbrua 11.01.2019 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 23.03.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 06.03.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 10.01.2019 4.3
1513 Jordene i Fenstad 17.01.2019 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 11.01.2019 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 23.03.2018 8.3
1186 Setertjenn - Bokkedalen 11.01.2019 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 11.01.2019 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 11.01.2019 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 11.01.2019 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 24.03.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 23.03.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 23.03.2018 0.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 11.01.2019 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 11.01.2019 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 11.01.2019 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 11.01.2019 2.2
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3

341 løyper vist, totalt 1223.4 km.