Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
1530 Libakken - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.3
1529 Redalen - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.9
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 06.04.2019 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 18.03.2019 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 16.03.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 16.03.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 16.03.2019 2.6
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 15.03.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
Beskrivelse kommer
1546 Persvehaugrunden 22.03.2019 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet 14.03.2019 4.4

23 løyper vist, totalt 96.5 km.