Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Gjøvikmarka
Beskrivelse kommer
1530 Libakken - Torsrudmyra 03.01.2020 3.3
1529 Redalen - Torsrudmyra 03.01.2020 3.9
Lunner
1635 Grønvoll - Finnlaus 00.00. 0 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund 00.00. 0 1.3
Vardalsåsen nord
Beskrivelse kommer
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 27.03.2021 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 1.8
Vardalsåsen sør
Beskrivelse kommer
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 06.12.2021 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 30.12.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 12.12.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 06.12.2021 2.6
Skumsjøen-området
Beskrivelse kommer
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2021 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2021 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 12.03.2021 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 12.12.2021 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
Beskrivelse kommer
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdresbanen] 20.02.2021 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] 28.03.2021 15.3
Nordre Østbygda
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 31.12.2021 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 20.02.2021 3.9
1585 Presterud - Stormyra - Purkemyra 18.12.2021 2.0
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 31.12.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 31.12.2021 3.7
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 13.03.2021 3.5
Einafjorden vest - Einafjorden øst
Beskrivelse kommer
1343 Eina - Prestmarka 05.03.2020 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1

28 løyper vist, totalt 109.6 km.