Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Brevik 17.01.2019 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 20.01.2019 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 20.01.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
Lørenskog - Rælingen
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 17.01.2019 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 17.01.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 17.01.2019 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.01.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 00.00. 0 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 00.00. 0 1.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1053 Vallerud - Skulerud 01.04.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 17.01.2019 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.01.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.01.2019 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 18.01.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.01.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.01.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 10.01.2019 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.01.2019 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.01.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
Streifinn - Vengsveien
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 17.01.2019 8.7
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

36 løyper vist, totalt 124.7 km.