Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
Beskrivelse kommer
1637 Langen 00.00. 0 5.1
Lyseren - Mjær
Beskrivelse kommer
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 12.03.2021 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 31.12.2021 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 29.12.2021 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 18.02.2021 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 12.03.2021 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 12.03.2021 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 28.01.2021 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 02.01.2022 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 12.03.2021 1.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 17.03.2021 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1053 Vallerud - Skulerud 10.01.2021 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 06.03.2020 1.0
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 12.03.2021 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.01.2021 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 12.03.2021 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 12.03.2021 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 12.03.2021 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 15.03.2021 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 02.01.2022 6.8
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.02.2021 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 12.03.2021 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
459 Golfbanen på Krokhol 30.12.2021 3.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 12.03.2021 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

36 løyper vist, totalt 128.4 km.