Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Gjøvikmarka
1530 Libakken - Thorsrudmyra 21.02.2019 3.3
1529 Redalen - Thorsrudmyra 21.02.2019 3.9
Vardalsåsen nord
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 22.02.2019 5.0
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2019 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 22.02.2019 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 22.02.2019 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 22.02.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 22.02.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 22.02.2019 2.6
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen 22.02.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 22.02.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 22.02.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 22.02.2019 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 22.02.2019 10.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 22.02.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 27.03.2018 8.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1

21 løyper vist, totalt 86.7 km.