Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Vardalsåsen nord
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 06.04.2018 5.0
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 15.12.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 11.04.2018 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 15.12.2018 2.0
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 15.12.2018 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 15.12.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 08.12.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 15.12.2018 2.6
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen 11.04.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 11.04.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 11.04.2018 4.1
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 15.12.2018 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 27.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 27.03.2018 8.5
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 27.03.2018 8.0
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1

18 løyper vist, totalt 71 km.