Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 17.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 17.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 17.02.2018 8.2
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 19.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 11.02.2018 2.9
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 17.02.2018 8.5
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 17.02.2018 5.2
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 18.02.2018 3.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 17.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 16.02.2018 4.4
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 18.02.2018 4.1
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 19.02.2018 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 17.02.2018 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 14.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 18.02.2018 5.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.02.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 19.02.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2

51 løyper vist, totalt 223 km.