Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.02.2018 2.9
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 17.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 16.02.2018 1.4
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 17.02.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 17.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.02.2018 2.2
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 17.02.2018 4.5
343 Svea - Svesvika [over vannet] 17.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 17.02.2018 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 06.02.2018 2.2
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 16.02.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 16.02.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 16.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 17.02.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 17.02.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 17.02.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 17.02.2018 2.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 17.02.2018 9.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.02.2018 4.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.02.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 17.02.2018 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 12.02.2018 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 09.02.2018 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 17.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 17.02.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 17.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 17.02.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 17.02.2018 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 17.02.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 16.02.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 17.02.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.02.2018 8.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 17.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 17.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 17.02.2018 4.0

50 løyper vist, totalt 168.2 km.