Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2018 2.9
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 27.03.2018 9.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 07.04.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 17.03.2018 4.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.04.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 13.04.2018 2.4
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 07.04.2018 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 13.04.2018 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 13.04.2018 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 14.04.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 13.04.2018 1.4
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 24.04.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 07.04.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 06.04.2018 2.2
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 14.04.2018 1.8
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 13.04.2018 4.5
343 Svea - Svesvika [over vannet] 14.04.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 28.03.2018 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 14.04.2018 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 14.04.2018 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 25.03.2018 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 13.04.2018 2.2
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 13.04.2018 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 06.04.2018 3.8
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 06.04.2018 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 16.04.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 06.04.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.04.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 06.04.2018 5.6
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.04.2018 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 16.04.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 06.04.2018 2.6
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 17.04.2018 1.7
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.04.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 06.04.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 14.03.2018 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
Hakadal - Nittedal
399 Holmetjern - Gørjahytta 22.03.2018 2.6
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.04.2018 8.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 07.04.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 07.04.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 07.04.2018 4.0

50 løyper vist, totalt 168.2 km.