Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 11.01.2021 1.9
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
934 Harestua - Pipern - Buvann 25.02.2019 9.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 13.03.2020 3.6
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 15.01.2021 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 28.12.2019 2.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 15.01.2021 2.2
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 15.01.2021 1.3
1262 Brattvoll - Volla 15.01.2021 1.4
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 14.03.2020 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 14.03.2020 2.2
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen 15.01.2021 1.8
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] 15.01.2021 4.5
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
343 Svea - Svesvika [over vannet] 15.01.2021 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 09.04.2020 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 15.01.2021 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 15.01.2021 3.0
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 15.01.2021 1.2
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 05.03.2020 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.03.2020 4.6
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 29.03.2019 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 13.03.2020 4.6
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] 15.01.2021 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 13.03.2020 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 30.12.2020 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 05.03.2020 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 13.03.2020 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 13.03.2020 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 06.03.2020 8.9
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0

53 løyper vist, totalt 167.8 km.