Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
1608 Lillevann - Rødkleiva 00.00. 0 0.6
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 13.03.2021 4.0
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 02.01.2022 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 02.01.2022 4.2
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 02.01.2022 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 16.02.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 19.03.2021 1.5
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 13.03.2021 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 13.03.2021 1.8
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 0.7
Maridalen
Beskrivelse kommer
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 19.02.2021 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2021 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 19.02.2021 8.5
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.03.2021 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 13.03.2021 2.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 24.02.2021 2.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 12.03.2021 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.03.2021 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.03.2021 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 12.03.2021 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 19.03.2021 4.3

46 løyper vist, totalt 205 km.