Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 20.02.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
Sognsvann - Ullevålseter
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 16.02.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 16.02.2018 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.02.2018 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 15.02.2018 10.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.02.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 15.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.02.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 15.02.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 17.02.2018 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 15.02.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.02.2018 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 17.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.02.2018 4.2
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.02.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 17.02.2018 3.1
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 19.02.2018 1.5
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 19.02.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 19.02.2018 1.8
359 Vesle Sandungen - Knappa 17.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 16.02.2018 0.7
Maridalen
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Hakadal - Nittedal
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 19.02.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 19.02.2018 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 16.02.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 16.02.2018 4.3

41 løyper vist, totalt 196.3 km.