Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 27.03.2018 7.0
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Sognsvann - Ullevålseter
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 06.04.2018 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 28.03.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 29.03.2018 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 29.03.2018 3.1
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 29.03.2018 1.5
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 04.04.2018 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 29.03.2018 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 27.03.2018 1.8
359 Vesle Sandungen - Knappa 27.03.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 11.04.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 06.04.2018 0.7
Maridalen
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.03.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 28.03.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.03.2018 9.5
Parker og grøntområder
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
Hakadal - Nittedal
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 22.03.2018 3.5
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 28.03.2018 2.9
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 11.04.2018 3.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 20.04.2018 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.04.2018 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 13.04.2018 4.3

42 løyper vist, totalt 195.3 km.